AMMATTIASTROLOGIEN SIVUT OVAT MUUTTANEET. TÄMÄ SIVU SULKEUTUU PIAN, UUSI OSOITE ON


Suomen Ammattiastrologit ry on suomalaisten ammattiastrologien perustama yhdistys, jonka tarkoitus on tiedottaa astrologiasta yleisölle ja medialle. Yhdistyksen jäsenet antavat laadukasta astrologista palvelua asiakkailleen. Suomen Ammattiastrologit ry on ammattiastrologien etujärjestö, joka haluaa parantaa astrologien toimintaedellytyksiä Suomessa. Kollegojen kanssa voi keskustella luottamuksella ammatinharjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

1.9.2020

Astrologia, julkisuus ja vastuu

Astrologeina olemme kollektiivisesti vastuussa ammattinimikkeestä ja miten esitämme astrologiaamme esim. verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Astrologiassa on erilaisia koulukuntia, mikä tarkoittaa että eri astrologeilla on omat painotuksensa harjoittaessaan astrologiaa. Siksi on hyvä käydä eri astrologeilla saadakseen monenlaisia näkemyksiä ja tulkintoja. Eettisesti työskentelevä astrologi kunnioittaa asiakkaan mielipidettä ja elämänkatsomusta, vaikka se eroaisi omastaan. Astrologeilla on erilaisia ihmis- ja maailmankuvia, ja astrologinen tulkinta heijastelee aina myös astrologin todellisuuskäsitystä. Astrologian harjoittajana pyrimme kuitenkin palvelemaan asiakkaittamme heidän omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan käsin, ja tarjoamaan ensisijaisesti astrologisia palveluita.

Suomen ammattiastrologien jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita (2009), joiden mukaan astrologit pyrkivät tukemaan astrologian tutkimusta ja ylläpitämään  korkeatasoista keskustelua astrologiasta julkisuudessa. Astrologin toiminnan tulee olla vilpitöntä ja vastuuntuntoista. Astrologin tavoitteena on asiakkaan hyvinvointi ja hänen toimintaansa ohjaa pyrkimys ymmärtää asiakkaan arvomaailmaa, tapoja ja tarpeita. Mikäli astrologin johtopäätökset perustuvat johonkin muuhun kuin astrologiseen karttaan, joka on laskettu määrätylle maantieteelliselle paikalle, vuodelle, kuukaudelle, päivälle, tunnille ja minuutille, astrologi ilmoittaa tämän asiakkaalle. Astrologin markkinointi on luonteeltaan tiedottavaa ja ylisanoja välttävää.

Astrologit tukevat toisiaan työssään ja ammatillisessa kehittymisessä eri lähestymistavoista ja näkemyksistä huolimatta. Mikäli he havaitsevat astrologian vääristelyä ja väärinkäyttöä, he ilmoittavat siitä suoraan niille jotka ovat toimista vastuussa tai mahdollisimman yksityiskohtaisesti Suomen Ammattiastrologit ry:lle. Saadessamme jäsenistöön kuuluvan astrologianharjoittamista koskevan huolestuneen yhteydenoton käsittelemme asiaa yhdistyksen johtokunnassa ja tarvittaessa koko jäsenistön kesken. Tavoitteenamme on, että jäsenistömme edistää korkealaatuista ja vastuullista astrologista keskustelua julkisuudessa.

Suomen Ammattiastrologit ry:n johtokunta

29.6.2019

The British Astrological Associations’n vuotuinen konferenssi Englannissa

Kuvassa Anne Sundell, Maurice Fernandez ja Margareta Hedin


Astrological Associations’n konferenssi on kasvanut ja kehittynyt paljon sitten viime käyntini vuonna 2016. Tuolloin osallistuin tapahtumaan saamani stipendin myötä. Oli hienoa huomata kansainvälisten luennoitsijoiden sekä osallistujien määrän lisääntyminen. Tapahtumapaikkana oli Wyboston Lakes -lomakeskus, joka sijaitsee kauniilla paikalla Oxfordshiressa noin kahden tunnin junamatkan päässä Lontoosta. Tällä kertaa matkustin konferenssiin viime vuonna Maailman Konferenssissa, Chicagossa tapaamani ystävän kanssa. 

On suositeltavaa varata paikka ajoissa asumisjärjestelyjen takia sekä saadaksesi osallistua alhaisemmalla hinnalla. Kaikki luennot ja ateriat sisältyivät hintaan. Ainoastaan lauantai-illan tapahtuma ei sisältynyt, mutta siihen on aivan ehdottomasti osallistuttava. Pääset osalliseksi naamiaisia, jonne pukeudutaan astrologisen karttasi mukaisesti. Paras puku julistetaan voittajaksi illan päätteeksi.

Anne ja Melanie Reinhart
Sen lisäksi, että pääset osallistumaan maailman johtavien astrologien luennoille, voit esittää myös kysymyksiä heille suoraan. On erityisen jännittävää voida jutella heidän kanssaan käytävillä tai illallispöydässä, ja se mikä tästä tapahtumasta tekee erityisen, on erittäin rento ilmapiiri ja se, että astrologit sekä osallistujat asuvat samalla alueella. Näin ei voi välttyä törmäämästä toinen toisiinsa tuon tuostakin. Voit myös saada kirjailijan nimikirjoituksen astrologiakirjaasi tai haluta kuvan suosikkiastrologistasi, kuten minäkin. Jaoin niitä juuri Astro-ryhmässä.

Huomasin tällä kertaa, että osallistujia pohjoismaista oli enemmän kuin aikaisemmin – ei kuitenkaan Suomesta. Toivon todellakin, että tähän tulee muutos ensi vuonna! Kansainvälisten puhujien osuus oli kasvanut ja tuonut lisää astrologeja USA:sta. The Organization of Professional Astrologers (OPA) oli totta kai paikalla ja jakoi sekä tietoa että materiaalia, kuten tekivät myös muut astrologiset järjestöt. Konferenssissa voit myös mainostaa omia astrologisia palvelujasi.

On melko vaikuttavaa huomata, että tämä konferenssi järjestettiin jo 51. kertaa! Annan suuren ihailuni kaikille vapaaehtoisille, joiden ansiosta tapahtuma voidaan järjestää vuodesta toiseen. Se on myös merkki siitä, että astrologian varaan voidaan perustaa.

Yksi konferenssin upeimmista paikoista oli kirjakauppa. Sieltä voi valita sekä uusia teoksia että vanhoja herkkupaloja. Suosittelen todella kaikille, että varatkaa matkalaukkuunne tilaa kirjaostoksillenne. Mikäli matkanne varrella satutte piipahtamaan Glastonburyssa, löydätte sieltäkin todella ihania kauppoja. Samalla voitte tosiaankin saada myös kirjaanne henkilökohtaisen omistuskirjoituksen.

Anne ja Chris Brennan
Toki konferenssin yksi tärkeimmistä tekijöistä on suhteiden solmiminen. Iltaisin kokoonnutaan drinkille ja keskustelemaan. Itse olin iloinen voidessani tavata henkilökohtaisesti heitä, joiden kanssa olin ollut yhteydessä vain instagramissa. Noissa tapaamisissa voi mennä todella myöhään…

Tällaisesta konferenssista jää tärkeä muisto. Se on paikka, missä voit arvottaa ja vahvistaa astrologista työtäsi. Se antaa sinulle inspiraatiota ja verkoston, mikä on hyvä muistaa aikoina, jolloin astrologin työ tuntuu haasteelliselta. Suuri toiveeni on saada edes muutamia suomalaisia mukaan osallistumaan ensi vuonna!

Niin ja muuten, Chris Brennan lähettää terveisiä!

Anne Sundell, www.astroservice.fi, anne@astroservice.fi

25.6.2019

Onko astrologiasi omaa vai lainattua?


Tarja: Yhdistyksessä olemme jäsenistön kanssa herätelleet keskustelua astrologisen materiaalin lähteiden ilmoittamisen käytännöistä. Astrologiasta kirjoittavien, luennoivien ja esittävien (esimerkiksi videot) on luonnollisesti noudatettava tekijänoikeuslakeja siinä missä muillakin aloilla. Ammatikseen astrologiaa tekeviä asia kiinnostaa erityisesti, koska teemme julkaisuja ja esityksiä, tuotamme sisältöjä, joita saatetaan joiltakin osin lainata ilmoittamatta tässä yhteydessä lähdettä.

Paula: Tämä onkin mielestäni, Tarja, todella tärkeä ja ajankohtainen aihe. Ajan henkeen tuntuu liittyvän tietty rajattomuus ja valheellinen käsitys siitä, että kaikki verkosta löytyvä informaatio on vapaasti hyödynnettävissä, myös ansaitsemismielessä. Astrologian harrastajat ja puoliammattilaiset myös opiskelevat, tutkivat ja tuottavat itsekin runsaasti materiaalia, joten aihe ei koske pelkästään ammattiastrologeja, vaan koko alaa. Tekijänoikeuslaki on varsin selkeä koskien suoria lainauksia. Siteeraamisesta todetaan laissa seuraavasti: ”Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.”

Lainaus Jukka K. Korpelalta tekijänoikeuksia koskevasta kirjoituksestaan: ”Siteerauksen edellytykset
Jos teos on julkistettu eli se on luvallisesti saatettu yleisön saataviin (8§), siitä ”on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa” (22§). Tällöin on lähde mainittava.

Jos toisen teoksesta otetaan otteita ilman, että lähdettä mainitaan, kyseessä on siis tekijänoikeuslain loukkaus silloinkin, kun siteeraamisen edellytykset täyttyisivät. Jos kyse on opinnäytteestä, tieteellisestä työstä tms., menettelyä kutsutaan plagioinniksi ja sitä pidetään vakavana virheenä. Käytännössä tällöin olennaista on opetuksen tai tieteen normien rikkominen, mutta periaatteessa kyseessä on myös lain rikkominen. Plagioinniksi voidaan kutsua myös toisen henkilön ajatusten esittämistä omina, kuten tieteellisen teorian esittämistä ilmoittamatta sen alkuperää; jos tämä tehdään omin sanoin, ei lakia rikota, mutta käytössääntöjä ja esimerkiksi tieteen sääntöjä kyllä.” (Jukka K. Korpela, Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin)

Tarja: Millainen astrologinen sisältö katsotaan astrologiseksi yleistiedoksi, mikä on kaikkien käytettävissä? Kun asioita esitetään, on jokaisella omanlainen esitystyylinsä. Saatamme siis napata astrologisesta symboliikasta avainsanoja, jotka ovat astrologiselle tietoudelle yhteisiä. Yleiseen käyttöön vakiintuneet termit ovat kaikkien esitettävissä. Se, miten tietoja yhdistellään omaksi esitykseksi, kuuluu tekijänoikeuslain piiriin.

Paula: Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys – mikä on yleistietoa, mikä ei? Astrologia on oppina varsin vanha, joten eri suuntauksia, koulukuntia ja teorioita on kehittynyt liki rajaton määrä. Eri henkilöt kokevat varmasti myös käsitteen yleistiedosta erilailla, mutta itse pidän yleistietona lähinnä sitä, mitä on saatavilla astrologisista perusteoksista, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa lukijoiden parissa. Suomenkielinen termistö lienee kohtalaisen vakiintunut puhuttaessa länsimaisesta astrologiasta, mutta kiinalaisen astrologian ollessa kyseessä on käytössä varsin sekava käytäntö, riippuen tyystin siitä, mitä koulukuntaa edustaa. Itse soisin termistön selkiyttämistä kiinalaisen astrologian saralla, sillä sekalainen käytäntö lisää sekaannuksia. Kiinalaisista astrologisista menetelmistä ei löydy kovin runsaasti kirjoituksia suomenkielellä, joten harrastajat lukevat runsaasti englanninkielisiä julkaisuja. Käyttäessä lähteenä ulkomaisia ja vieraskielisiä julkaisuja on monesti kiusaus jättää huomioimatta tekijänoikeuslaki, mikä on eettisesti varsin arveluttavaa. Itse olisin mielissäni, jos esimerkiksi kollegat ilmoittaisivat käyttämänsä lähteet, sillä se voisi myös toisella tavoin synnyttää keskustelua ja herättää myös lukijoissa mielenkiintoa laajentaa perspektiiviä.

Paula: Miten erottaa esimerkiksi oppimateriaalin huolellinen sisäistys referoinnista? Onko avainsanojen lainaus lainausta? Itse koen aiheen kuin veteen piirretyksi viivaksi, hyvin vaikeaksi määritellä. Luennoilla tulee usein tehtyä muistiinpanoja luennoitsijan avainlauseita ja avainsanoja käyttäen. Jälkikäteen ei ehkä tule ajatelleeksi, että muistiinpanot kuvaavat usein luennoitsijan käyttämää suoraa ilmaisua, ei niinkään omaa. Tulisiko luentojen yms. jatkojalostukseen pyytää lupa tai käyttää lähdetietoja?

Tarja: Jokaisella on omanlainen tapansa esittää asia, olemme joskus harmiksi asti kiinni omissa maneereissamme, eli tässä mielestäni on sisäistetyn asian ja suoraan referoinnin ero. Olen joskus tuntenut hämmennystä, kun esimerkiksi seuraamassani blogissa esitystapa muuttuu ratkaisevasti; tämä saa epäilemään, onko teksti todella alun perin julkaisijan omaa. Astrologiassa on paljon asiakokonaisuuksia, joita ei voikaan sorvata oman mielensä mukaiseksi. Teoria ja sen pohdinta ovat tavallaan eri asioita. Avainsanakysymys on erittäin mielenkiintoinen, sillä astrologisten ”palikoiden” keskeisimpien avainsanojen periaatteessa tulisikin pysyä ytimeltään muuttumattomina. Kun sanasymboliikkaa laajennetaan, liikutaan mielestäni jo oman esityksen ja siten tekijänoikeuslain piirissä. Kokonaisen avainsanalistan lainaaminen edellyttää lähteen ilmoittamista. Julkistettua tietoa, jollainen luentokin on, saa käyttää omaksi opiksi, mutta näistä kerättyihin tietoihin pätee lähteen ilmoittamisen hyvä tapa silloin kun asiaa jakaa eteenpäin.
***
Tarja: Astrologiassa pohdiskellaan ja esitetään teorioita, ja tällaisten näkemysten jatkokäytön etiikkaan haluaisimme kiinnitettävän huomiota. Milloin tieto on julkista? On sallittua ja toivottavaa, että astrologiaa opetetaan, ja sen näkemyksiä analysoidaan. Esimerkiksi voidaan esittää, että astrologi X teoksessaan Y tuo esille jne., tai luennolla ’siellä-ja-siellä’ astrologi Z liitti astrologiseen tekijään P seuraavia maailmantapahtumia. Jos joku on etsinyt taustatietoa, pohtinut yhteyksiä ja esittää näistä omia näkemyksiään, tällaista kokonaisuutta ei sovi jakaa eteenpäin omana tuotoksenaan.

Paula: Etiikkaan liittyy moraalikäsitys oikeasta ja väärästä, mutta myös ammatillisessa mielessä koodisto, mikä on suvaittavaa ja sallittua ja mikä ei ole sitä. Astrologeina tehdessämme asiakastyötä joudumme pohtimaan vastuita ja eettisiä kysymyksiä tämän tästä, joten kysymys ammattietiikasta on äärettömän tärkeä. Ammattietiikka ei ulotu ainoastaan asiakastyöhön, vaan myös kaikkeen siihen, mitä edustamme ammatillisesti ja mitä tuotamme. Ammatillisesta asemastamme johtuen toimimme myös vaikuttajina jakaessamme tietoa, ajatuksiamme ja oivalluksiamme, sekä tutkimustuloksiamme. Tämä keskustelu informaation jatkokäytöstä koskee tietysti meitäkin ammattiastrologejakin, mutta vielä enemmän henkilöitä, jotka jatkokäyttävät sitä vaikuttajina jakamaamme tietoa. Luvaton lainaus ja plagiointi on epäeettistä ja erittäin harmillista. Etiikka ei ole juurikaan noussut keskustelunaiheeksi, sillä se koetaan aiheena haasteelliseksi. On erittäin helppoa väistää epäilys luvattomasta lainaamisesta vain kieltämällä asia, tai kääntämällä epäilys syytökseksi niuhottamisesta tai pikkumaisuudesta. Jokaisella ihmisellä on sisäänrakennettu moraalikäsitys, joten näemme ongelmat useimmiten juuri oman moraalikäsityksemme valossa. Luvattomaan lainaukseen syyllistyneet henkilöt eivät ehkä ymmärrä edes syyllistyneensä epäeettiseen tekoon, tai kenties eivät hahmota mahdollisia kokonaisuuteen kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. Lainaaja luo tietoisesti tai tiedostamattaan vääristyneen mielikuvan itsestään jakamalla luvatta lainattua tietoa omanaan. Luvattoman lainauksen kohteeksi joutunut henkilö puolestaan voi kokea ansionmenetyksiä. Epäeettisen lainaamisen seurauksena voi olla köyhtynyt ja vääristynyt ilmaisun ilmapiiri, mikä olisi helposti vältettävissä käyttäen asianmukaisesti lähdetietoja ja pyytäen lupaa lainauksille.
   
Tarja: Onko aiheellista kysyä lupaa referointiin? Tällaista tapahtuu käsittääkseni erittäin harvoin. Olettaisin, että kun lähde mainitaan esimerkiksi koulutusmateriaalissa, esitysluvan voisi saada helpostikin. Moni astrologi olisi mielissään, kun hänen ajatuksensa ja tutkimuksensa ”itävät”.

Paula: Esitysluvan saa varmasti helpolla, sitä en epäile hetkeäkään. Referointi sen sijaan on jo haasteellisempi keskustelunaihe, sillä referoidessa lopputulos voikin olla jotain aivan muuta, kuin mitä alun perin oli tarkoitettu. Referointilupa voi toimia hyvinkin, mikäli ilmaisutapa ja ajatusmallit ovat samankaltaiset ja henkilöiden kesken on luottamus. Toisaalta dialogin esittäminen suoria lainauksia käyttäen voi toimia paremmin, jos ajatuksena on ennen kaikkea itäneistä ajatuksista keskustelu. Henkilökohtaisesti keskustelisin mielelläni ja vertailisin kokemuksia, mutta olen kokenut, että oma lähestymistapani kiinalaiseen astrologiaan on tutkivampi kuin kollegoiden, joten keskusteluyhteyttä ei juurikaan ole, mikä on kovin harmillista.
***
Tarja: Milloin astrologinen teoria on oma? Astrologiaa on tutkittu kauan ja siitä on esitetty valtava määrä tietoa. Koska alan kirjoituksia on monin paikoin maailmassa hieman hankala saada julkaistuksi virallisina teoksina, saattaa tiedon löytäminen olla vaikeaa. Moni muukin astrologi on todennäköisesti tullut pohdinnoissaan samankaltaisiin loppupäätelmiin. Olen käsityksessä, että esimerkiksi Vertex on löydetty kahdesti, eikä kumpikaan käsitteen esittäjä ollut kopioinut ideaa toiselta; L. Edward Johndro ja Charles Jayne tutkivat samaa asiaa 1940-luvulla.

Paula: Astrologisen teorian omana esittäminen voi olla kyllä äärettömän vaikeaa, jollei teoria ole todella vallankumouksellinen. Tänä päivänä internetin välityksellä voimme olla keskusteluyhteydessä reaaliajassa kollegoihin maailman ympäri, mikä on varmasti räjähdysmäisesti lisännyt erilaisten ajatusten ja teorioiden leviämistä, sekä niistä keskustelua. Hyvä-paha internet luo myös mahdollisuuden luvattomiin lainauksiin ja plagiointeihin oman egon pönkittämiseksi. Tietomäärä, joka on helposti saatavilla internetin välityksellä voi myös luoda harrastajalle vääristyneen mielikuvan ja saattaa houkutella tekemään tulkintoja ansiomielessä, kuitenkaan hallitsematta kyllin perusteellisesti aihetta. Seuraan useita aasialaisia blogeja, joita surutta myös käytetään lähteinä jopa tulkinnoille, mikä on varsin ongelmallista jos lähteen käyttäjä ei ymmärrä perusteorioita tai sitä, että lähde ei ole ilmoittanut omaa lähdettään, joka voi käyttää useita eri astrologisia menetelmiä sekaisin. Esimerkiksi eräs omista aasialaisista opettajistani on kehittänyt oman astrologisen tyylinsä, joka perustuu kolmen eri menetelmän järjestelmälliseen käyttöön. Hänen luomansa tyyli, tai käytäntö, on sen verran mullistava että lopputulos on niin erilainen, että lainaajat on helppo nähdä – jopa Suomessa asti. Kyseessä oleva opettajani on varsin terhakasti nostanut myös plagiointisyytteitä, joten eettiset kysymykset teorioista ja menetelmistä ei ole mikään paikallinen ongelma meillä Suomessa. Esimerkkisi Tarja koskien Vertexiä on varsin mielenkiintoinen; itse en tiennyt, että ”keksijöitä” oli kaksi!
***
Paula: Onko vapaamuotoisten käännösten käyttö omana julkaisunaan vieraskielisistä lähteistä ilman lähdetietoa eettistä? Moni uskoo oman vapaan käännöksen vapauttavan tekijänoikeuslaista, koska asiahan esitetään toisella kielellä ja omin sanoin.

Tarja: Alkuperäisen sisällön kielellä ei voi perustella sen kaappaamista omaksi tuotokseksi. Täällä meillä Suomessa on aina toivottu astrologista materiaalia omalla kielellämme, koska kaikilla harrastajilla kielitaito ei riitä, ja oppiminenkin tapahtuu parhaiten kun kielimuuria ei tarvitse kivuta opiskellessa. Kyllä jokaiselle pitäisi olla selvää, että vieraskielistä materiaalia saa kääntää itselleen omaan käyttöön, mutta sellaisen julkaiseminen omissa nimissä on yksinkertaisesti lainvastaista. 
***
Paula: Moni astrologi on aktiivinen somettaja ja osallistuu somessa astrologisiin keskusteluihin. Sosiaalisessa mediassa käydyt keskustelut ovat usein usean henkilön kommentoimia ja kommentoijia voi olla erilaisilla taustoilla ja eritasoisia. Voiko yleisiä keskusteluita käyttää lähteenä ilmoittamatta lähdettä? Voiko keskusteluita pitää yleensäkään luotettavina lähteinä, tai voiko somea pitää luotettavana lähteenä?

Tarja: Nykyaika saattaa meidät aivan uudenlaisten haasteiden eteen! Vilkas keskustelu somessa innostaa ajattelua, mikä sitten voi saada kehittyessään muodon omissa astrologisissa esityksissä. Lähteeksi en kuitenkaan keskusteluja kelpuuttaisi. Somen keskustelut ovat tavallisesti luonteeltaan epävirallisia, mutta puheenvuoroista voi myös löytää todellisia helmiä. Tekijänoikeuslaki kattaa myös somen keskustelut silloin kun niihin voidaan soveltaa teoksen kriteerejä; itse varmaankin mainitsisin saaneeni idean käydystä keskustelusta. 
***
Paula: Kuinka tulisi suhtautua luvattomiin lainauksiin havaitessa sellaista? Moni harrastaja ja ammattiastrologikin seuraa useita blogeja tai podcasteja ulkomaita myöten vain mainitakseni joitain lähteitä ja saa luonnollisestikin niistä vaikutteita, joita mahdollisesti jatkojalostetaan tai käytetään sellaisenaan omissa julkaisuissa. Jos herää epäilys tekijänoikeuksien loukkauksesta, miten asiaan voi puuttua asiallisesti?

Tarja: Astrologisissa piireissä kaihdetaan negatiivisiin asioihin puuttumista ja se on luonut ilmapiirin, ettei epäkohtia olisi oikein soveliasta esittää. Sinäkin Paula viittasit aiemmin vuoropuhelussamme pikkumaiseksi leimaamiseen. Jos kaikki toimisivat reilusti, ei tätä keskustelua edes tarvittaisi. Keskustelukulttuurimme tulisi olla sen verran vahva, että myös vaikeita asioita voidaan nostaa esiin.  Astrologisia sisältöjä esittävän ja julkaisevan tulee olla valmis ottamaan palautetta vastaan. Ammatillisuus tarkoittaa myös kriisinhallinnan työkalujen hallintaa. Palautteen antamisen voi aloittaa kahdenkeskisellä keskustelulla, eikä sen antajan tarvitse olla astrologian ammattilainen. Voimme miettiä, tekeekö astrologialle hyvää, jos emme koskaan puutu havaittuihin epäkohtiin?

Tarja: Astrologian maailmassa liikutaan harrastamisen ja ammattilaisuuden liukuvissa rajapinnoissa. Meillä ei ole muita viranomaistahoja valvomassa astrologiaa kuin kuluttajansuojalaki. Etiikan noudattamisen käytäntöjen tulee siksi syntyä sisältäpäin. Tehdään yhdessä astrologiasta ala, jolla on kaikkien mukava toimia.

Paula: Ammattilaisena suhtaudun tietyllä intohimolla astrologiaan ja kannan huolta astrologian kehityksestä ja maineesta. Olet hyvin oikeassa Tarja kysyessäsi onko astrologialle hyväksi, jos epäkohtiin ei puututa. Etiikan kunnioitus ja noudattaminen lähtee sisältäpäin ja siksi aiheen nosto keskustelunaiheeksi on mielestäni tärkeä – vain tiedostamalla eettisen toiminnan säännöt voimme vaikuttaa yleisiin asenteisiin ja alan kehitykseen. Tekijänoikeuksien loukkaukset ja muu epäeettiseksi määriteltävä toiminta vääristää koko alaa ja vahingoittaa astrologian harjoittajia. Voimme parhaiten vaikuttaa astrologian myönteiseen kehitykseen vain yksilötasolla – keskustelemalla avoimesti ja luottavaisesti etiikasta. Astrologian viihteellistäminen ei suinkaan sulje pois vastuuta tai etiikkaa, päinvastoin. Avainsana on tiedostaminen; vain tiedostamalla pelisäännöt ja noudattamalla niitä, voimme luoda laadukkaampaa ja monipuolisempaa sisältöä, mikä vaikuttaa epäsuorasti myös astrologian ja astrologien kehitykseen ja maineeseen. Kuten Tarja kirjoitit, tehdään yhdessä mukavaa astrologiaa!

Paula Parjo, www.noctiluca.fi, paula@noctiluca.fi
Tarja Enoranta, www.astrologiantaika.fi, astrologiantaika@gmail.com

20.3.2019

Astrologiaa Norjassa – Kristiina Mäntynen

Moninkertaisena jousimiehenä olen tullut ottaneeksi jonkinlaisen epävirallisen Suomen Ammattiastrologit ry:n ulkomaankirjeenvaihtajan roolin. Olen kirjoittanut matkoistani Australiaan, IrlantiinTanskaan ja nykyisin Ruotsille kuuluvalle Hvenin (Venin) saarelle. Viime syksynä tein arkkitehtuurimatkan Osloon, joten koinkin jo lähes velvollisuudekseni tutustua samalla taas myös paikalliseen astro-sceneen.

Matkani pääasiallinen fokus oli tosin tutustua 1930-luvun funkisarkkitehtuuriin. Ajoitin matkani Open House Oslo -tapahtumaviikonloppuun, jonka avulla pääsin vierailemaan kohteisiin joihin muutoin olisi vaikeaa tai mahdotonta päästä. Koska edellisestä vierailustani kaupunkiin oli jo lähes 40 vuotta, hoidin samalla myös muita ns. pakollisia turistikohteita, kuten taidemuseoita ja Vigelandin patsaspuiston.


Rautatieasematorin ja kaupungintalon kellot.

Astrologisia kelloja, ajan laadullisuutta ja syklisyyttä

Kööpenhaminassa olin kiinnittänyt huomiota siihen, miten eläinradan merkkejä oli käytetty näkyvillä paikoilla koristeina. Oslossakin tähän törmäsin. Vigelandin puistossa ne olivat luonnollisesti esillä aurinkokellon jalustassa, mutta myös keskustassa Rautatientorin laidassa sekä kaupungintalon pääjulkisivussa. Astrologian harrastajalle merkit muistuttavat ajan laadullisesta luonteesta. Muille nuo ovat ehkä vain pelkkää dekoraatiota. 

Vigelandista kukin kulkija löytää satojen patsaiden joukosta varmasti aina ainakin sen yhden, jonka teema tuntuu erityisen omalta. Kaltaiselleni fengshuin ja kiinalaisen metafysiikan kanssa työskentelevälle se yksi oli yinyangiksi nimeämäni. Tuossa teoksessa elämän syklisyys ilmenee kiertoliikkenä ja kahden sukupuolen avulla kuvattuna polariteettina.


Aurinkokello ja yinyang Vigelandin puistossa


Monta Uranienborgia

Edellä mainitsemani Hvenin saarta koskeva blogikirjoitukseni käsitteli pääasiassa Tyko Brahea ja hänen saarelle 1500-luvulla rakennuttamaansa Uranienborgin observatoriota/tutkimuskeskusta. Oslon karttaa tarkastellessani katseeni kiinnittyi keskustan ja kuninkaallisen linnan länsipuolella sijaitsevaan Uranienborgin kaupunginosaan. Ryhdyin tietysti heti tutkimaan, mitä mielenkiintoista astronomiaan tai -logiaan liittyvää tuolta löytyisi. Alue on kuitenkin vain ilmeisesti saanut nimensä saaren observatorion mukaan. Norja oli aikoinaan Tanskan vallan alla, ja sille Hvenin kuuluisa saarikin tuolloin kuului. Ehkä Oslon Uranienborgissakin on silti katseltu tähtiä ja ihailtu Brahea.

Seuraava Uranienborg löytyi sitten Pohjois-Kanadasta. Vierailin Norjan parhaaksi museoksi kutsutussa Fram-museossa. Se esittelee napa-alueiden varhaisia tutkimusmatkailijoita. Tunnetuimpia heistä on Roald Amundsen. Amundsenin retkikunta pystytti vuosiksi 1903–1905 Kuningas Williamin saarelle tutkimuskeskuksen, jossa he tekivät mittauksia muun muassa maan magneettikentästä. Tuokin nimettiin Uranienborgiksi. Valokuvassa heidän versionsa linnasta näytti tosin lähinnä matalahkolta lumikinokselta.

Uranienborg Gjøahavnissa, Kuningas Williamin saarella. Valokuva museonäyttelystä.


Astrologiakoulu Herkules

Viime vuosien ulkomaanmatkoillani olen myös pyrkinyt tapaamaan paikallisia ammattiastrologeja ja kyselemään heiltä ammattinsa harjoittamisesta ja paikallisesta astroilmapiiristä. Niinpä sitten hyppäsin viimeisenä iltanani Holmenkollenin kupeeseen suuntaavaan metroon. Olin nimittäin saanut ystävällisen kutsun astrologiakoulu Herkuleksen perustajan ja vetäjän, Gisle Hendenin kotiin.

Gisle opiskeli itse norjalaisten astrokonkareiden opissa 1980-luvulla ja on toiminut astrologina vuodesta 1988. Hänellä osoittautui myös yllättäen olevan yhteys Suomeen. Hän oli nimittäin käynyt aikoinaan useita kertoja täällä Michael Robbinsin opissa ja kertaamassa hänen kurssejaan. Michael on psykologi ja keskittynyt esoteeriseen astrologiaan. Gislenkin oma astrologinen lähestymistapa painottuu viimeksi mainittuun ja Alice Baileyn opetuksiin.

Gisle on Herkuleksen pääopettaja, vaikkakin opetukseen on osallistunut vuosien mittaan myös monia muita, vierailevia astrologeja. Osoittautui että Herkuleksella on Norjassa lähes astrologian opetuksen monopoliasema. Yksittäistä astrologiaopetusta järjestetään muuallakin, esimerkiksi kansanopistoissa, mutta pienimuotoisemmin. Gisle kertoi myös toimineensa aikoinaan 15 vuotta Norjan astrologisessa yhdistyksessä, mutta tuon yhdistyksen toiminta on ilmeisesti sittemmin hiipunut.

Herkulekselta puuttuvat omat tilat. Tähän asti Gisle on vuokrannut muutamia kertoja vuodessa opetustilat Oslon keskustasta, läheltä linnoitusta. Koulutusta on lähi- ja etäopetuksena. Nettisivuilta ilmenee, että tänä vuonna (2019) lähiopetusta on laajennettu muillekin paikkakunnille. Edelliselle vuosikurssille ilmoittautui toistakymmentä opiskelijaa. Näistä kolmasosa oli miehiä. Viime kesänä Gisle järjesti myös ensimmäisen, nelipäiväisen astrologiakonferenssin. Seuraava konferenssi pidetään taas heinäkuussa. Viimeksi luennoitsijat olivat kaikki norjalaisia. Opetusyhteistyö tanskalaisten ja ruotsalaisten astrologien kanssa on kuulemma kielen takia norjalaisillekin hiukan hankalaa muuten kuin englanniksi. Voin tuon hyvin ymmärtää. Omalla kouluruotsillani oli tietysti erityisen vaikeaa pysyä kärryillä norjasta. Ymmärsin yleensä puheenaiheen, mutta tarkempi sisältö jäikin sitten usein epäselväksi.

Herkules on ISARin (International Society for Astrological Research) jäsen. ISARin jäsenkouluissa opiskelevat voivat saada kansainvälisen todistuksen ammatillisesta pätevyydestään astrologina.


Täysikuu Holmenkollenin yllä.


Jälkikirjoitus

Tavoitteeni oli saada tämä kirjoitus julkaistua jo viime syksynä. Se kuitenkin jäi. Kokonaisuudesta tuntui puuttuvan jotain. Tuntemukseni sai viime viikolla selityksen. Herkules on nimittäin juuri (3/2019) saanut Norjan ammatillisen opetuksen laadusta vastaavalta virastolta, NOKUTilta toisen asteen ammatillisen koulutuksen statuksen. Se voidaan myöntää taholle joka tarjoaa puolesta vuodesta kahteen kestävää, työelämään pätevöittävää koulutusta. NOKUTin hyväksyntä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koulussa opiskelevat ovat jatkossa oikeutettuja opintotukeen.
Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan aiheesta käytävää keskustelua!Kristiina Mäntynen
Arkkitehti, fengshui-konsultti


13.2.2019

Suomi kartalle!Edvard Iston Hyökkäys. Kuvalähde: wikipedia

Me suomalaiset arvostamme ja rakastamme maatamme, aivan kuten muutkin kansat. Mielestäni olemme kohtalaisen isänmaallisia ja ihmisinä heijastamme maamme arvoja, perinteitä ja luonnetta. Mutta miltä näyttää Suomen valtion kartta neljän pilarin astrologiaa soveltaen? Tämä kirjoitus keskittyy tutkimaan Suomen valtion neljän pilarin karttaa. Selityksiä ja sanastoa löytyy kirjoituksen lopusta.

Neljän pilarin astrologia kuvaa määrätyn hetken energiaa määrätyssä paikassa. Vaikka yksi opettajistani, fengshuimestari Joseph Yu, on kuulemani mukaan sanonut, että neljä pilaria ei sovellu muuta kuin henkilöiden karttojen tulkintaan, mutta olen eri mieltä. Tulkintaa toki joutuu soveltamaan hieman.

Neljän pilarin astrologia on hyvin käytännönläheistä ja edellyttää korreloivaa, mielikuvapohjaista, ajattelua. Astrologisena menetelmänä se eroaa muista, sillä tulkinta pohjautuu viiden elementin keskinäisiin suhteisiin. Itse edustan tutkijatyyppiä, eli en maalaile tulkintaa värikkäillä vertauksilla eläimistä, vaan perustan tulkinnan kartan energiankulkuun ja energiadynamiikkaan.

Suomen synty

Suomen valtio syntyi kuohuvaan aikaan Euroopan pohjoislaidalle. Ensimmäinen maailmansota oli syttynyt muutamaa vuotta aiemmin, Venäjällä bolshevikit kukistivat tsaarinvallan helmikuun vallankumouksessa 2017, jolloin Suomenkin asema muuttui radikaalisti.

Itsenäisyysaate ei ollut Suomessa uusi, olihan jo Kustaan sodan (1788 – 1790) aikana Anjalan liiton miehet puuhailleet itsenäisyysaatteen parissa, Carl Gustaf Armfelt etunenässä. Hän ei suinkaan ollut yksin, vaan ajatusta kannatti liki koko Kustaan sodan upseerikunta. Aate kuivui kuitenkin kokoon kannattajien ristiriitojen ja selkiytymättömien päämäärien tähden (lähde wikipedia).

Tsaarinvallan kaaduttua, Suomen yhä ollessa autonominen suuriruhtinaskunta, mutta kuitenkin Venäjän tsaarin alaisuudessa, oli Suomen senaatin reagoitava nopeasti. Sen myötä itsenäisyysajatuksesta tuli hyvinkin ajankohtainen.

Suomen valtion kartaksi valikoitui useasta vaihtoehdosta kartta, joka perustuu samaan kellonaikaan, kuin mitä useampikin astrologikollega on käyttänyt. On olemassa riski, että tuntipilari on väärä, sillä kellonaika jää aivan kahden paritunnin rajalle. Valtion karttaan olen käyttänyt seuraavaa aikaa ja sijaintia: 6.12.1917 klo 15.00 Helsinki 60 N 10’ 15, 24 E 56’ 15. Kartta on luotu jiazi-kalenterin ja kiinalaisen aurinkokalenterin yhdistelmän mukaan.

Neljän pilarin kartan tärkein tekijä on nk päivänmestari, joka on päivänpilarin taivaallinen runko. Suomen kartassa siis Ren, yang-vesi. Päivänmestari on siis kartan polttopiste, muut tekijät ovat ympäristötekijöitä. Kuvassa päivänmestari on ympyröity selvyyden vuoksi.

Ren päivänmestari valtion kartassa kuvastaa parlamenttia, eli eduskuntaa. Vesi sopii tarkemmin ajatellen varsin hyvin eduskuntamme elementiksi, sillä se kuvastaa moniulotteisuutta, kommunikointia, alitajuntaa ja muodottomuutta. Parlamenttijärjestelmämme on monipuolueinen, mikä edustaa erinomaisesti vesipäivänmestaria.

Ren, yang-vesi on aktiivinen ja liikkuva elementti, jonka perusluonne on vajoava ja väistävä. Päivänmestari tarvitsee avukseen muita elementtejä, jotka ohjaavat veden liikkeen suuntaa ja luo päämääriä. Vesi elementtinä pystyy muuttamaan muotoaan nesteestä kaasuksi tai kiinteäksi, mikä antaa elementille lisäarvoa ympäristön luomissa kriisitilanteissa, mutta se voi olla myös heikkous, riippuen kartasta kokonaisuutena.

Suomen valtion kartassa vesi on teoriassa varsin voimakas, johtuen valtion syntymän vuodenajasta. Sian maallinen oksa kuukaudessa antaa vahvan taustatuen päivänmestarille, pitäen sisällään samaa vettä, kuin mitä päivänmestarilla on. Sian oksa kuvaa myös suhteellisen yhtenäistä väestöpohjaa. Tämä voidaan tulkita kansan vahvana tukena demokratialle, sillä sian oksan vesi on päivänmestarin juuri. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin sian ja käärmeen oksien yhteenotto kartan sisällä, joka sitoo pois käytöstä suuren osan energiasta, mikä näkyy kansan passiivisuutena.

Jos tutkimme hieman tarkemmin kartan ympäristöä ja peilaamme sitä historiaamme, voimme paremmin ymmärtää, miksi ja kuinka valtiomme on kehittynyt nykyiseen muotoonsa. Lisäksi voimme tutkia myös valtiomme heikkouksia ja vahvuuksia.

Ulommaisena, eniten oikealla, on vuosipilari. Vuosipilari kuvastaa päivänmestarin laajaa ympäristöä, sekä isovanhempia, eli etäisempää historiaa. Ding Si – tulikäärmeen pilari – edustaa vuoden 1917 sodanaikaista Eurooppaa, mutta myös maamme vaurasta isovanhempaa, Ruotsia. Valtiomme henkinen isoisä on Ding, yin-tuli, jonka voimme ajatella edustavan Kustaa Vaasan perintöä. Perustihan Kustaa Vaasa myös pääkaupunkimme Helsingin.

Käärmeen oksa pitää sisällään yang-tulen, yang-maan, sekä yang-metallin, jotka edustavat meille suomalaisille vaurautta, valtaa sekä läntistä kulttuuriperintöä. Käytännössä myös Ruotsin valtiota ja kansaa. Tutkiessani mm Porvoon maapäivien karttaa (1.2.1809), sekä karttaa, jolloin Aleksanteri I:n antoi hallitsijan vakuutuksen maaliskuun 29. 1809, silmiini pistää jälkimmäisessä kartassa esiin tuleva Ding Si onnenpilari, joka selkeästi viitoittaa itsenäisyyteemme ja yhteyteemme vanhaan emämaahan Ruotsiin.

Kuukausipilari edustaa kartassa päivänmestarin vanhempia, työyhteisöä, sekä lähiympäristöä. Metallisian pilari – Xin Hai – kuvaa myös hetkeä ennen valtion syntymää, sekä valtion historian varhaisempia vaiheita, mutta myös kansaa. Yin-metalli Xin edustaa päivänmestarin Ren, eli valtiomme, äitiä ja suojelijaa. Tässä voimme viitata myös konkreettiseen valtion ”äitiin”, Äiti-Venäjään.

Tutkiakseni kehitystä tein vertailua myös suuruhtinaskunnan karttoihin. Porvoon maapäivien kartta synnyttää runsaasti vettä, joten Suomen valtion kartan vedellä on hyvin syvät juuret kansamme historiassamme. Maapäivien kartan synnyttämä vesi kuvaa enemmän kansan omaa tahtoa ja mielenlaatua, kun taas hallitsijan vakuutuksen kartta kuvaa edustajille ulkoa annettua valtaa.

Äiti-Venäjää edustava Xin valtion kartalla kuvaa myös korkeaa koulutustamme ja haluamme näkyä ja erottua korkean koulutustason tähden. Xin yin-metalli kuukausipilarissa synnyttää myös sian oksan vesielementin, eli historiallisesti ajatellen Trotskin väliaikaisen hallituksen, joka edustaa valtiomme toista vanhempaa myös. Trotskin väliaikainen hallitus tunnusti Suomen itsenäisyyden ensimmäisenä ja mielenkiintoisesti tunnustuksen ajankohdan kartta on myös hyvin vetinen, kuvaten itänaapurimme uuden sosialismin synnyttämää runsasta tukea ja toivoa tasa-arvoisemmasta yhteisöstä.

Tarkastellessamme pelkästään kahta ensimmäistä pilaria valtion kartassa, vuosi- ja kuukausipilaria, näemme selkeän ristiriidan. Käärmeen ja sian oksat muodostavat ankaran yhteenoton. Taivaalliset rungot Xin ja Ding, metalli ja tuli ovat epäsuorassa rajoittavassa suhteessa, kuvaillen kitkaa arvo- ja ajatusmaailmassa. Pilarien edustaessa myös historiaa, voimme nähdä ulkopuolisen silmin vauraan kansakunnan kokemat sotatraumat, jotka ovat jättäneet syvät arvet koko kansaan ja itsetuntoomme.

Vuosi- ja kuukausipilarit kuvastavat myös kansan poliittista jakaumaa kahteen leiriin; sosialisteihin ja porvareihin. Molempien ryhmien alaryhmät ovat nähtävissä oksien piilevinä runkoina. Tämä antaa myös viitettä maan poliittisesta kehityksestä, kun tutkimme vuosi- ja kuukausipilarien suhdetta dynaamisiin pilareihin.

Päiväpilari kuvaa päivänmestarin läheisimpiä suhteita ja päivän maallinen oksa edustaa avioliittoa tai muuta virallista suhdetta. Suomen kartalla nk. avioliittopalatsia hallitsee hevosen maallinen oksa. Hevosen oksa pitää sisällään yin-tulta Ding, sekä yin-maata Ji. Tuli edustaa valtion vedelle vaurautta ja maa edustaa valtaa. Näin ollen voimme lukea Suomen liittoutuneen rahan ja vallan tähden ja liiton toinen osapuoli on Euroopan unioni.

Tuntipilari kuvaa päivänmestarin elämäntyötä, pyrkimyksiä ja saavutuksia, eli kaikkea sitä, mitä kohden ponnistelemme. Suomen valtion kartalla tuntipilaria hallitsee tulivuohi – Ding Wei. Ding, yin-tuli edustaa Suomelle vaurautta, mutta sen pyrkiessä yhdistymään yang-veteen, tuloksena onkin ilmaisu, eli puuelementti.

Yin-tulen tulkitsen Ruotsin luomaksi henkiseksi perinnöksemme, joten Ding-Ren puuliitto edustaa hyvin pitkälti luontevaa yhteistyötämme muiden pohjoismaiden kanssa, varsinkin Ruotsin kanssa. Suomi käyttää myös Ruotsia eräänlaisena äänitorvena ja ilmaisuväylänä laajemmalle yleisölle. Valtion suhde muihin pohjoismaihin ei ole sopimuksin ratifioitua, vaan kulttuuriperintöömme nojautuvaa ja siksi liitto näkyy ainoastaan taivaallisissa rungoissa, tosin juurtuneena vuohen oksaan.

Tuntipilarin vuohen oksa kuvaa päämääriämme käytännössä. Vuohen oksa pitää sisällään yin-tulen Ding, yin-maan Ji, sekä haudattuna yin-puun Yi. Valtion päämäärä on luettavissa vakaan vaurauden ja diplomaattisen vallan lisääminen ympäristössä ja tarvittaessa valtio voi tukeutua pohjoismaiden tukeen varsinkin ilmaisussa, sillä Ding-Ren puuliitto on juurtunut vuohen hautaan (eli yin-puu Yi vuohen oksassa).

Yin-puu vuohen oksassa on piilossa haudassa. Käytännössä tulkitsen tämän merkitsevän EU-kabineteissa sovitusta yhteistyöstä nk. Hansa-liiton kanssa. Radikaali ilmaisu piilotettuna vuohen hautaan kuvaa tahtoa toimia suljettujen ovien takana kulisseissa, pienemmässä piirissä, missä Suomen edustajien vaikutusvalta on suhteessa suurempi.

Kokonaisuutta katsoessa on ilmiselvää, että runsas tuli kartassa heikentää päivänmestaria; vesi höyrystyy ja se menettää osittain toimintakykynsä. Maamme arvot ovat heikentyneet vaurauden myötä. Metalli- ja vesivuodet vahvistavat arvoja ja jäähdyttävät karttaa, heikentäen tulen voimaa. Metallirotan vuosi 2020 on varsin merkittävä tässä yhteydessä, sillä se tekee yhteenottoa päiväpilarin hevoseen.

Suomen valtion kartan heikkous on vahvasti edustettu vauraus ja heikko ilmaisu. Käytännössä tämä näkyy eduskunnan suhteellisena päämäärättömyytenä ja keskinäisenä puuhasteluna taloudellisten pulmien parissa. Vahvuus sen sijaan on terve ja hyvin juurtunut metalli, joka edustaa arvomaailmaa ja turvallisuutta.

Suomineitonen, kuvaaja Touko Hujanen, lähde MTV

Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, sekä historiasta. Tästä syystä tutkin myös mielelläni valtioiden karttoja, vertaillen dynaamisia pilareita staattiseen karttaan ja historiaan. Historiallisen kehityksen tutkimuksen myötä kartan tulkinta helpottuu myös tulevaisuuden suhteen.

Tutkijana polkuni vie usein sivuluisuun, etsiessäni vertailukohteita halutessani vahvistaa epäilyksiäni. Yksi näistä sivuloikistani johti minut tutkimaan Libanonin valtion karttaa. Hämmästyksekseni Libanonin kartta pitää sisällään hyvin samankaltaisia teemoja, kuin Suomen.

Olemme olleet varsin onnekkaita, että poliittinen ilmapiirimme on vakaa ja itänaapurimme mielenkiinto on toisaalla, mm Syyriassa ja Ukrainassa tällä hetkellä. Venäjä on kuin nukkuva karhu, jota ei kannata herättää. Tosiallisesti Suomi kuuluu Venäjän intressipiiriin, mitä meidän ei tule unohtaa.

Pohtiessani Lähi-idän levottomuuksia kulutin paljon aikaa juuri Libanon kartan parissa. Useasta karttavaihtoehdosta valikoitui selkeästi yksi, joka vastasi historiallisia tapahtumia. Käytin Libanonin karttaan seuraavia tietoja: 26.11.1941 klo 00.01 Beirut, 33 N 53’ 13, 35 E 30’ 47. Libanonin kartan vuosi- ja kuukausipilareista löydämme samat maalliset oksat kuin Suomen kartasta. Tosin Libanonin päivänmestari on Wu, yang-maa, mikä kuvastaa Libanonin parlamenttia.

Libanonin valtio on syntynyt kuohuvaan ympäristöön, epävakaana ajankohtana. Samoin, kuten Suomen kartalla sian ja käärmeen oksat Libanonin kartassa kuvaavat sisäisiä ristiriitoja, jotka tosin Libanonin kartalla ovat haasteellisemmat, sillä kartasta ilmenee selkeästi myös ulkoinen kilpaileva taho, jolla on valtaintressejä maahan. Tällä viittaan Israeliin. Vastaava kuvio on havaittavissa piilevänä myös Suomen valtion kartassa.

Tutkiessani Suomen valtion onnenpilareita tein muutamia varsin mielenkiintoisia havaintoja. Ehkä siis palaan Suomen karttaan nyt.

Onnenpilarit yhdessä vuosien ja kuukausien pilareiden kanssa kuvaavat karttaan ulkoa päin kohdistuvaa, hetkellistä energiaa. Kartan sisäinen energia on laadultaan pysyvämpää. Onnenpilareiden vaikutus on varsin pitkä, kymmenen vuotta. Ajan laatua muokkaa myös vuosittain vaihtuva energia.

Kaikki vuosipilariin kohdistuva paine vaikuttaa ulkomaansuhteisiin. Sen lisäksi kullakin elementillä on erityisiä ominaisuuksia, jotka leimaavat energian suhteita.

Ajatellessamme Suomen historiaa, sotavuosia ei voi sivuuttaa. Metallin ominaisuus on erotteleva ja tunne suru. Metalli liitetään vahvasti myös sodankäyntiin. Tarkastellessamme Suomen karttaa näemme vuosina 1937 – 1947 voimassa olleen onnenpilarin Ji You, maakukon siis.

Kukon ja käärmeen oksat muodostavat osittaisen metalliliiton, jossa metalli on varsin vahva. Yin-maa on yang-veden aito valta. Jo tästä voimme päätellä, että tuona aikana on keskiössä olleet suhteet ulkovaltoihin ja nimenomaan itsemääräämisoikeus.

Talvisota syttyi 30.11.1939 jolloin dynaamisessa kartassa vaikutti puuliitto, osittainen metalliliitto, sekä yhteenotot vuosi- ja kuukausipilareihin. Metallin energia pyrkii rajoittamaan puuenergiaa, eli tilanne kuvaa hyvin Neuvostoliiton yllätyshyökkäystä Suomeen. Metalli edustaa Neuvostoliittoa tässä yhteydessä.

Jatkosodan syttyessä 25.6.1941 karttaan muodostui metalliliitto, kaksi yhteenottoa, kiusa, sekä osittainen tuhosuhde. Kaikki neljä pilaria olivat sidotut, heikentäen kansan ja valtion voimavaroja, sekä sitoen kaikki saatavilla olevat resurssit käynnissä olevaan sotaan. Kartan elementeistä ainoastaan tuntipilarin taivaallinen runko Ding, joka edustaa Ruotsia, jäi avustamaan päivänmestaria. Tämä kuvaa, kuinka lähellä täydellistä tuhoutumista Suomi oli.

On meidän onnemme, että ympäristömme on varsin vakaa. Kartta kuvaa vain energian laatua tietyssä sijainnissa, tiettyyn aikaan. Ympäristö vaikuttaa aina kohtaloomme, sekä tekemämme valinnat. Tämä pätee myös valtioihin, sillä emme ole umpiossa, vaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristöön.

Vertailuni kohde, Libanonin valtion kartta, pitää sisällään samat teemat, mutta eri ympäristössä. Tällä tahdon alleviivata ympäristön merkitystä; vakaatkin olosuhteet horjuvat rajusta ulkoisesta ärsykkeestä. Libanonin kartan vuosipilari metallikäärme ja kuukausipilari maasika aktivoituvat liitoista ja yhteenotoista sisällissodan aikaan 1975 -1990, samoin kuin Suomen kartassa sotavuosina.

Libanonin kartan päivänmestari on selkeästi heikko, parlamentti ei nauti samaa kansan tukea kuin Suomessa, väestöpohja ei ole yhtä homogeeninen ja lisäksi karttaan kohdistuu naapurivaltion aggressiivinen kiinnostus. Tähän verratessamme Suomen tilannetta, tulevaisuutemme vaikuttaa varsin vakaalta.

Mutta maailma muuttuu alati. Myös meidän lintukotoomme kohdistuu painetta, mistä olemme jo saaneet hieman esimakua lähivuosina. Sian maallinen oksa pitää sisällään kasvavaa puuenergiaa, joka kuvaa yhtä lailla innovatiivista nuorta sukupolvea kuin piilevää turhautuneisuutta ja aggressiota. Käärmeen oksa pitää sisällään piilevän yang-metallin, joka edustaa radikaalimpia poliittisia ryhmiä. On hyvin mahdollista, että koemme jossain välissä tulevaisuudessa avoimia yhteenottoja radikaalioikeiston ja turhautuneen nuoren väestön keskuudessa, sillä ajan laatu näyttäisi tukevan kehitystä.

Valtion karttaa tutkiessamme siirryimme 2017 uuteen onnenpilariin Xin Chou, metallihärkä. Valtiomme täyttäessä 100 vuotta 2017 maamme sai valtavasti kansainvälistä huomiota, mikä näkyi lisääntyvänä metallina tuona vuonna. Käärmeen, härän ja kukon maalliset oksat muodostavat nk metalliliiton. Yin-metalli Xin sai tuolloin hyvän tuen ja poikkeuksellisen runsaasti huomiota. Xin on taivaallisista rungoista huomionkipein ja kuvaa päivänmestarin virallista ja dokumentoitua taustaa.

Metallihärän onnenpilarin runsas metalli ja kylmä maa sitovat vuosipilarin tulikäärmeen vahvaan liittoon, jossa yin-metalli Xin on haudassa. Suojelijan vajotessa hautaan voimme pohtia hyvinvointivaltiomme keskeisiä arvoja, sillä teema kuvaa vahvasti hyvinvoinnin ja arvojen heikentymistä. Konkreettisella tasolla tämä on jo nähty mm laitoshoidon kriisiytymisenä aivan hiljattain.

Kuukausipilarin metallisika Xin Hai muodostaa maasian vuonna 2019 varsin haasteellisen itsekiusan, jolloin tyytymättömyys ja piilevä vihamielisyys lisääntyy kansan syvissä riveissä. Vuosi on sikäli merkittävä, että kyse on vaalivuodesta. Eduskuntavaalit järjestetään 14. huhtikuuta 2019, jolloin vaalipäivän kartassa vaikuttaa varsin ristiriitaiset tekijät. Pyrin seuraavassa blogikirjoituksessani avaamaan vaalien teemoja enemmän.

Ystävällisin terveisin, Paula ParjoSanastoa ja selityksiä:

Päivänmestari – päiväpilarin taivaallinen runko, kartan keskuspiste

Taivaallinen runko – puhdas elementti, joko yin tai yang, yhteensä 10 kpl

Maallinen oksa – yksi 12:sta kiinalaisen eläinradan ”eläimestä”; kussakin oksassa on 1-3 piilevää taivaallista runkoa

Toveri – edustaa samaa elementtiä kuin päivänmestari

Suojelija – päivänmestarin elementtiä luova ja tukeva elementti

Ilmaisu – päivänmestarin tukema ja tuottama elementti

Omaisuus – elementti, jota päivänmestari rajoittaa ja kontrolloi

Valta – elementti, joka rajoittaa ja kontrolloi päivänmestaria

Yhteenotto – kaksi vastakkaista taivaallista runkoa tai maallista oksaa, jotka edustavat samaa polariteettia, törmäävät

Ilmansuuntaliitto – kolme saman vuodenajan maallista oksaa liittoutuvat

Elementtiliitto – kolme samaa, eri vaiheen elementtiä edustavat maalliset oksat liittoutuvat

Liitto ja tuho-liitto – kaksi saman hallitsijan alaista maallista oksaa; suhde voi olla suotuisa tai epäsuotuisa riippuen piilevien runkojen keskinäisistä suhteista
Liitto - kahden taivaallisen rungon muodostama liitto, joka pyrkii tuottamaan uuden elementin energian

Itsekiusa – maallisista oksista neljä muodostavat nk itsekiusan, joko kartan sisällä, tai dynaamisen kartan kanssa

Armoton kiusa – kolmen maallisen oksan tuhoisa suhde

Tuhosuhde – kahden kardinaalisen oksan välinen suhde joka ei ole yhteenotto

Harmisuhde – kahden maallisen oksan välinen suhde, jossa samat piilevät rungot kilpailevat keskenään10 taivaallista runkoa:
Jia yang-puu
Yi yin-puu
Bing yang-tuli
Ding yin-tuli
Wu yang-maa
Ji yin-maa
Geng yang-metalli
Xin yin-metalli
Ren yang-vesi
Gui yin-vesi


12 maallista oksaa:
Zi – Rotta (Gui)
Chou – Härkä (Ji, Gui, Xin)
Yin – Tiikeri (Jia, Bing, Wu)
Mao – Jänis (Yi)
Chen – Lohikäärme (Wu, Yi, Gui)
Si – Käärme (Bing, Wu, Geng)
Wu – Hevonen (Ding, Ji)
Wei – Vuohi (Ding, Ji, Yi)
Shen – Apina (Geng, Ren, Wu)
You – Kukko (Xin)
Xu – Koira (Wu, Xin, Ding)
Hai – Sika (Ren, Jia)


Teksti ja kartat copyright Paula Parjo
www.noctiluca.fi
paula@noctiluca.fi

    

  

5.2.2019

Neljän pilarin astrologiaa vuodelle 2019


EsittelyKohtalaisen uutena Suomen Ammattiastrologien jäsenenä ja blogin kirjoittajana haluaisin esittäytyä pikaisesti ennen varsinaista blogikirjoitusta.


Minun nimeni on Paula Parjo. Vuosi sitten liittyessäni Suomen Ammattiastrologeihin, olin ensisijaisesti fengshui-konsultti ja toissijaisesti astrologi. Vuoden aikana ovat roolit kääntyneet vastakkaisiksi.

Astrologina harjoitan kiinalaista, länsimaissa vähemmin tunnettua astrologian muotoa, joka tunnetaan virallisemmin kohtalon neljänä pilarina. Kiinnostuin menetelmästä, sillä se on hyvin kokonaisvaltainen näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta.

Jotta puurot ja vellit eivät menisi tyystin sekaisin, kirjoitan tässä ensimmäisessä blogikirjoituksessani myös kiinalaisen astrologian ja horoskoopin erosta, joka on monelle varsin vaikea ymmärtää. Maailmankatsomus taustalla


Pidin Suomen Fengshui ry:lle vuosiluennon tammikuun alkupuolella, kertoen alkavan maasian vuoden energioista niin fengshuin, kuin neljän pilarin kannalta. Aiheeseen enemmän perehtynyt luentoyleisö ei juurikaan tarvinnut pohjustusta aiheeseen, mutta tämän artikkelin lukijoille lienee syytä kuvailla lyhyesti perusasiat.

Kiinalaisen metafysiikan kaikki tunnetut haarat perustavat oppinsa taolaiseen maailmankatsomukseen pohjautuvaan kiinalaiseen kosmonologiaan. Maailmankaikkeuden perimmäinen elinvoima on dualistinen kokonaisuus, jossa yin-voima ja yang-voima vuorottelevat, pyörittäen universumin dynamoa.


Kaiken olevaisen luomis- ja elinvoima, qi, kuvailla toisistaan riippuvaisina alati muuttuvina yininä ja yangina. Tämä energia, qi, voidaan kuvailla myös viitenä erilaisena ja eri aikoina ilmenevänä qi’nä. Länsimaissa qi’n ilmeneminen kuvaillaan usein viitenä elementtinä lyhennettynä. Elementit kuvaavat elinvoiman laatua ja ominaisuuksia, mutta myös aikaa. Neljän pilarin historiaa lyhyesti

Neljän pilarin astrologia on kehittynyt nykymuotoonsa noin reilu tuhat vuotta sitten. Sitä edelsi kuitenkin erilaisten menetelmien ja ajanlaskutapojen kehittyminen, jotka vaikuttivat ratkaisevasti neljän pilarin kehittymiseen.

Kiinalaiset ajanlaskumenetelmät ovat varsin monimuotoiset ja eri ajanlaskutapoja käytetään rinnakkain toisten menetelmien kanssa. Neljän pilarin astrologia perustuu nk. jiazi-kalenterin (tunnetaan myös ganzhi’nä) ja aurinkokalenterin tai kuukalenterin yhdistelmään.

Jiazi-kalenteri on Yijingiin (I-Ching, Muutosten klassikko) pohjautuva kuusikymmenvuotinen kalenteri, jossa kukin vuosi kuvataan taivaallisella rungolla ja maallisella oksalla. Vanhimmat merkinnät ajanlaskutavasta on löydetty nk. oraakkeliluista ajalta n. 1250 eaa, jolloin ennustuksen päiväys merkittiin runko-oksa parina oraakkeliluuhun.

Jiazi-kalenterissa vuorottelevat yin- ja yang pilarit, taivaallisen rungon polariteetin mukaisesti. Ajanlaskumenetelmää on varmuudella käytetty kuvailemaan vuosilukuja Qin-dynastian ajalta (221 – 206 eaa) lähtien. Menetelmä on siis huomattavan vanha.

Vaeltavat buddhalaismunkit Intiasta veivät mukanaan Kiinaan ajatuksen eläinhoroskoopeista 600-luvulla, joita alettiin rinnastaa maallisiin oksiin kouluttamattomissa piireissä. Eläinhoroskooppi-ajattelu on huomattavan paljon nuorempaa, kuin maalliset oksat, joihin on alkujaan liitetty eri vuodenaikoina vallitsevat elementit.

Eläinhoroskooppi-ajattelua leimaa eläimeen liitettyjen ominaisuuksien siirtäminen horoskoopin haltijaan, mikä ei suinkaan ole astrologiaa, vaan horoskooppia-ajattelua. Oikeaoppinen neljän pilarin astrologinen kartta kuvaa pikemminkin maisemaa, jossa on vallitseva ilmasto ja vuodenaika, mutta vaihteleva säätila.

Kiinalainen Hsia-kalenteri (夏历) tunnetaan myös nimellä tuhatvuotinen kalenterin (万年历), se perustuu jiazi-kalenterin ja kiinalaisen aurinkokalenterin yhdistelmään. Hsia-kalenteria käytetään oikeaoppisen neljän pilarin kartan (ziping bazi) laatimiseen, jossa henkilön syntymän hetkelle laaditaan neljä pilaria; vuodelle, kuukaudelle, päivälle, sekä tunnille omansa. Näin ollen syntymäkartalle voi olla liki 13 miljoonaa eri vaihtoehtoa.

Kiinalainen aurinkokalenteri perustuu astronomiseen aikaan. Maallisten oksien katsotaan alkavan talvipäivänseisauksesta, jolloin yang syntyy ja alkaa kasvaa. Aurinkokalenteri alkaa Kevään alusta, 立春 lìchūn, jolloin aurinko on 315० elliptiikalla. Useimmiten päivä on helmikuun 4. gregoriaanisessa kalenterissa.

Kuukalenteri perustuu kuun vaiheisiin. Kuuvuosi vaihtuu toisena uusikuuna talvipäivänseisuksen jälkeen. Kuu-kuukausi on kahden uudenkuun välinen aika. Kuukalenterin mukaan juhlitaan kevätjuhlaa, joka tunnetaan paremmin kiinalaisena uutenavuotena. Kuukalenteria käyttävä tulkitsija saattaa saada alkuvuotena syntyneelle tyystin eri vuosipilarin, kuin aurinkokalenteria käyttävä kollega, mikä vaikuttaa tulkintaan ratkaisevasti.

Maasian vuosi Ji HaiHelmikuun 4. päivänä 2019 alkavan vuoden runko-oksa parin muodostaa yin-maa Ji, sekä sian maallinen oksa. Yin maa kuvaa pehmeää ja ravinteikasta viljelysmaata. Sian oksa kuvastaa ajallisesti talvea, jolloin vesienergia on vireää ja kevään kohoava energia on vasta syntymässä.

Yin-maa Ji merkitsee varastoitumista maahan. Maan qi on valmis sekä vastaanottamaan, että luovuttamaan energiansa uusiutumista varten. Ji kuvastaa kehitysvaihetta, jolloin energiaa varastoidaan, kerätään ja akkumuloidaan.

Ji yin-maa kuvaa kykyä ratkaista pulmia, sillä se on vakaa ja kärsivällinen, mutta myös mukautuvainen. Yin-maan ominaisuuksiin kuuluu kannattelu ja ylläpitäminen; aivan kuten viljelysmaa tarjoaa kasvualustan siemenille, mutta viljelysmaa myös suojaa juuristoa ja antaa voimansa kasveille, tai maa vastaanottaa kuolleen fyysisen energian, pilkkoo sen ja synnyttää uuttaa energiaa kompostoinnin kautta.

Sian maallisen oksan runko on yin, mutta sisäisesti yang. Sian oksa kuvaa aikaa, jolloin yin on enimmillään yin ennen talvipäivänseisausta. Talvi on veden aikaa, jolloin energia suuntautuu alaspäin, vajoaa ja levittäytyy.

Sian oksa pitää sisällään piilevän rungon Ren, yang-vesi, sekä Jia yang-puu. Yang-vesi on vireää, voimakasta ja ajankohtaista. Yang-puun piilevä runko kuvaa syntymässä olevaa puun energiaa, joka on vielä avuton ja heikko.

Maan energia on sian kuukaudessa, eli talven ajassa vetäytyvää, metallin energia on heikkenevää ja tulen energia on katoava ja äärimmäisen heikko, aivan kuten kesän valo ja lämpö on marraskuussa enää vain muisto.

Taivaallisia runkoja ja maallisia oksia voi kuvailla myös trigrammein ja heksagrammein. Yin-maa Ji voidaan kuvailla maan trigrammilla Kun ja sian oksaa voidaan kuvailla heksagrammilla 2, myös Kun. Heksagrammi 2 edustaa sisäistä virtausta, jolloin energia vajoaa ja maa vastaanottaa sen. Maa edustaa energialle lempeää ohjausta ja täyttymystä. Heksagrammi Kun edustaa henkistä ohjausta ja apua oman tien löytämiseksi.
Vuoden teemat


Arvioidessa ja ennustaessa alkavan vuoden tapahtumia, voi aina tutkia menneisyyttä. Jiazi-sykli on 60 vuotta, joten tutkaillessa vuosien 1959, 1899 sekä 1839 tapahtumia, saa kohtalaisen hyvän mielikuvan mitä on odotettavissa.

Maasian pilari koostuu kolmesta keskenään ristiriitaisesta elementistä; vetäytyvä maa pyrkii rajoittamaan vireää vettä ja vastasyntynyt puu pyrkii rajoittamaan maata. Pehmeä yin-maa liettyy ajan saatossa runsaasta vedestä, mikä heikentää maan voimaa varsinkin loppuvuodesta. Liettyminen kuvaa myös oikeustajun heikentymistä.

Maa edustaa kansaa, naispuolista väestöä, sekä työväestöä. Yin-maa edustaa myös kohtua, vatsaa ja pernaa. Se kuvaa varastoja, tehtaita ja suuria vaunuja. Maan tunne on tyytyväisyys ja tyytymättömyys. Elinkeinoista ja teollisuusaloista maa edustaa elintarvikealaa, kiinteistöalaa sekä rakentamista, maahan ja luonnonvaroihin liitettäviä aloja kuten kaivosalaa tai kiviveistämöjä. Maa edustaa myös vakuutusalaa, kirjanpitoa ja pörssiä. Maan toimiin kuuluu myös antiikki ja historia, parantaminen ja mietiskely jne.

Vesielementti edustaa vakiintumattomia nuorehkoja miehiä, seikkailijoita ja hämärä-heikkejä. Vesi liitetään maanalaisiin paikkoihin, vaaraan ja veden läheisyyteen. Vesielementti kuvaa kehon nesteitä, kuuloa ja korvia, sekä munuaisia. Pelko on veden tunne ja liikuttava voima. Elinkeinoista merenkulku, liikenne- ja kuljetusalat, turismi, sekä puhetyötä tekevät lukeutuvat vesielementin alaisuuteen. Vesivarannot ja luonnon vedet, kalatalous, sekä informaation välitys yleisesti kuuluvat elementin alaisuuteen.

Yang-puu kuvaa aikuisia ja keski-ikäisiä miehiä. Puun energia on aloitteellinen, aggressiivinen ja kasvava. Yang-puu kuvaa alaraajoja, maksaa ja sappea. Puu-elementti kuvaa ostoskeskuksia, tornitaloja sekä metsiä. Puuhun liitetään kiukun ja vihan tunteet, sekä huutaminen. Elinkeinoista ja teollisuusaloista puuta edustaa puu- ja metsäteollisuus, paperiteollisuus, rakennusteollisuus, viljely, sekä eri sesonkialat. Puuelementtiin liitetään vahvasti myös kirjallisuus, ideologiat, politiikka ja innovatiivisuus.

Nämä kaikki aihealueet kun yhdistää, voimme hyvin kuvitella että maailmanpoliittinen tilanne ei ole niin vakaa, kun voisi olettaa. Pinnan alla kytee kasvava pelko ja viha, joka lietsoo levottomuuksia. Tuli edustaa optimismia ja tulen puute johtaa vähitellen talouden hiipumiseen.

Kuljetusaloilla kilpailu kiristyy ja onnettomuusriski suurenee. Metalliteollisuuden kilpailukyky paranee muutaman heikon vuoden jälkeen, mikä on näkynyt jo Suomen telakkateollisuuden näkymien parantumisena jo aiemmin talvella. Puu- ja metsäteollisuudelle voi ennustaa orastavaa kasvua. Siitä huolimatta edessä on todennäköisesti taantuma, mutta ei aivan vielä.

Luonto elää omaa elämäänsä ja aina on luonnonkatastrofeja jossain päin maailmaa. Tulvariski on silti kohonnut alkavana vuonna ja vaarassa on erityisesti alavat maat, sekä ihmisen toimista vajoavat maa-alat. Indonesian pääkaupunki Jakarta on todellisessa vaarassa, vain mainitakseni esimerkin. Rankkasateet ovat saaneet jo kokonaisia kaupunkeja tulvimaan mm. Australian koillisrannikolla Queenslandissa.

Maanvajoamien riski on kohonnut, samoin kaivosonnettomuuksien. Uutisiin on jo noussut Brasiliassa kaivoksen padon murtumisen aiheuttaman laajan mutavyöryn tuhot. Laajat tulvat maailmalla voivat vaikuttaa satonäkymiin ja ruoan hinta mahdollisesti nousee. Merenkulussa rahtiliikenteen kova kilpailu lisää riskienottoa, mikä saattaa näkyä lisääntyneinä merionnettomuuksina. Yleisesti ottaen kuljetusala kokee paljon haasteita alkavana vuonna.

Alavire yleisessä ilmapiirissä on levoton ja epävakaa; ihmisten luottamus heikentyy hiljakseen, mikä lisää vallankäyttäjien haasteita. Valtapiirien intressit eroavat paljon toisistaan, mikä johtaa ajan saatossa keskusvallan heikentymiseen ympäri maailman. Kompromissit ja lahjusskandaalit murentavat valtaeliittiä, mikä antaa pontta erilaisille kapinaryhmittymille toimia.

Mainitsemani veden liettyminen kuvaa paitsi oikeustajun heikentymistä, mutta myös korruptiota ja väärinkäytöksiä. Alkuvuoden hoitokotiskandaali kielii juuri tästä arvojen ja moraalin rapautumisesta, joka on vuoden teemoja.

Vuoden energioissa on piilevää vihaa ja aggressiivisuutta, mikä saattaa näkyä sissisotina, kansannousuina, terrorismina ja salamurhina pahimmillaan. Historiaa tutkien voimme nähdä hyvin selkeän yhteyden; yhtenä esimerkkinä mainittakoon Tiibetin kansannousun ja miehityksen 1959, jonka seurauksena Dalai Lama pakeni maasta.

Saman energian henkisempi ja lempeämpi muoto kannustaa laajentamaan tietoisuutta, kannustaa opiskelemaan ja matkustamaan, kannustaa kohtaaman pelot ja käsittelemään ne. Vesielementti edustaa myös intuitiota ja sisäistä viisautta ihmisessä.

Sian oksa edustaa yhtä nk posti- tai kyytihevosista, mikä lisää matkustusintoa. Vaikka sian oksa on ulkoisesti yin, ystävällinen ja vetäytyvä; utelias ja vilkas mieli johtaa opintoihin ja matkusteluintoon. Usein nämä aiheet myös yhdistyvät. Retriitit ja henkiset matkateemat saavat yhä suurempaa suosiota.

Henkisen heräämisen lisäksi ympäristötietoisuus lisääntyy entuudestaan. Varsinkin vesistöjen kunto puhuttaa; muovit meressä aihe on edelleen ajankohtainen. Suuremman yleisön tietoisuuteen nousee luultavasti myös juomavesi ja suuressa maailmassa vaikuttavat vesikartellit, jotka ovat jo pitkään säännöstelleet juomavettä osassa maailmaa taloudellisin perustein. Tosin aiheena se nousee mahdollisesti esiin vasta vuoden päästä, jolloin metallin kriittisyys lisääntyy.


Vesiteema


Neljän pilarin astrologia perustuu kuudenkymmenen vuoden isoon sykliin, joka pitää sisällään kaksitoista lyhyempää, viiden vuoden sykliä. Joulukuun 8. 2018 alkoi uusi viiden vuoden jiazi-sykli, jonka pääelementti on vesi. Tästä syystä maasian teemat ovat nousseet ajankohtaiseksi jo ennen kiinalaista vuodenvaihdetta.

Kukin viidestä elementistä hallitsee vuorollaan viisivuotissykliä, jolloin määrätyt aiheet ovat tavanomaista ajankohtaisemmat. Vesi edustaa kommunikointia, liikennettä, sekä viisautta. Veden qi’n ominaisuus on vajoava ja muodoton, joten vesi elementtinä tarvitsee maata antaakseen itselleen muodon ja suunnan. Maa voidaan ajatella siis veden astiana. Veden tunne on pelko, joka ohjaa ihmisen vaistoja ja terävöittää reaktioita.

Vuoden maaenergia on pehmeää, eikä se ole kyllin vahva antamaan muotoa virtaavalle vedelle. Alkuvuotena maa on vielä vahva ja kevään puuenergia ohjaa qi’tä edelleen kesän tuleen, mutta syksyn tullen maa heikkenee ja veden voima kasvaa.

Maasian vuosi on johdatus seuraavaan vuoteen, metallirotan vuoteen, joka tuo mukanaan hyvin vahvan ja jyrkän metallin ja veden toimeenpanevan energian ja nämä energiat lisääntyvät voimallisesti elokuusta alkaen, kun siirrymme vesiapinan kuukauteen.

Metallielementti edustaa kokoavaa ja eriyttävää voimaa, joka erottelee tarpeellisen tarpeettomasta, muokkaa ympäristöään vahvasti ja toimeenpanee erottelun. Metallin ilmaisu on vesielementti, joten syksystä alkaen voimme odottaa muutoksia yleisessä ilmapiirissä. Veden todellinen voima alkaa näkyä marraskuun 11. päivä alkaen.

Vesielementti edustaa vain yhtä qi’n ilmenemismuotoa, eikä se ole milloinkaan ”vain”, vaan ainoastaan ”eniten”, aivan kuten yin ja yang voivat ilmetä vain suhteessa toisiinsa eniten yin – vähiten yang tai eniten yang – vähiten yin. Tästä syystä ei ole mitään ehdotonta ja jokainen hetki tapahtuu muutosta, joka vaikuttaa meihin, joko omaa energiaa lisäävästi tai heikentävästi. Se on veteen piirretty viiva, aivan kuten tulevaisuuskin. 

Ystävällisin terveisin, Paula


Jälkikirjoitus: Mikäli lukija on törmännyt vastaaviin kirjoituksiin, missä esitetään selkeästi poikkeavia näkemyksiä, niin haluan selventää, että erot tulkitsijan kirjoituksessa johtuvat käytetyistä lähteistä ja menetelmistä. Jokunen tulkitsija esimerkiksi viittaa tulielementtiin tälle vuodelle, selventämättä käyttäneensä neljän pilarin asemasta, tai sen lisänä esimerkiksi ns. onnentähtiä, tai qimendundjia-ennusmenetelmää.


Paulan verkkosivut: http://www.noctiluca.fi/
Puhelinnumero: 040 5502205
Sähköpostiosoite: paula@noctiluca.fi