Suomen Ammattiastrologit ry on suomalaisten ammattiastrologien perustama yhdistys, jonka tarkoitus on tiedottaa astrologiasta yleisölle ja medialle. Yhdistyksen jäsenet antavat laadukasta astrologista palvelua asiakkailleen. Suomen Ammattiastrologit ry on ammattiastrologien etujärjestö, joka haluaa parantaa astrologien toimintaedellytyksiä Suomessa. Kollegojen kanssa voi keskustella luottamuksella ammatinharjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

26.9.2016

Astrologiaa Tanskassa, osa 2 – Kristiina Mäntynen

Tyko Brahe, renessanssiajan astronomi ja astrologi
Tanskan astrologiasta on mahdotonta puhua mainitsematta Tyko (Tyge, Tycho) Brahea. Tyko (14.12.1546–24.10.1601) syntyi yläluokkaiseen perheeseen ja aloitti monipuoliset opintonsa jo nuorena, kiertäen Kööpenhaminan, Leipzigin ja Augsburgin yliopistoissa. Erityisesti hän mieltyi astronomiaan, joka kuului 1500-luvulla Kööpenhaminan yliopistonkin perusopetusohjelmaan. Tanskan renessanssihenkinen kuningas Fredrik II halusi edistää tieteitä tukemalla taloudellisesti yliopistolaitosta ja opiskelijoita. 1500-luvulla astronomia ja astrologia olivat vielä tiiviisti kytköksissä toisiinsa. Se näkyy Tykonkin uralla ja elämässä.

Vuonna 1572 Tyko oli juuri rakentamassa enonsa kanssa pientä, yksityistä observatoriota, kun hän havaitsi taivaalla uuden tähden, myöhemmin supernovaksi todennetun SN 1572:n. Valoilmiötä sekstanttinsa avulla seurattuaan, Tyko totesi sen olevan kauempana kuin radoillaan kulkevat planeetat. Kyseessä oli siis nimenomaan tähti. Tykon havainto järkytti tiedeyhteisöä osoittaen tähtitaivaan muuttuvan luonteen. Sitä ennen taivaankannen oli katsottu olevan iäti muuttumaton kupu, jonka alla planeetat kiersivät omia, määrättyjä ratojaan. Kirjoittaessaan tästä astronomisesta tapahtumasta Tyko kirjoitti samalla laajasti siitä, millaista astrologista merkitystä uudella tähdellä (Stella Nova) olisi esimerkiksi kansainvälisiin poliittisiin olosuhteisiin. Kuningas kutsui Tykon luokseen keskustelemaan aiheesta, vakuuttui nuoren miehen kyvyistä, ja sai houkuteltua hänet Kööpenhaminan yliopiston luennoitsijaksi ja opettajaksi. Tuohon aikaan oli tavatonta, että Tanskan hovin jäsen ja aristokraatti ryhtyi tutkijaksi tai akateemikoksi. Tyko toimi tämän jälkeen myös kuninkaan hoviastrologina ja laati hänelle muun muassa vuosittaisia astrologisia katsauksia. Kuningas itse oli ulkoilmaihminen ja innokas metsästäjä, ja siksi kiinnostunut varsinkin astrologian ja säätilan välisistä yhteyksistä.

Vuonna 1575 Tyko matkusti paitsi kuninkaan käskystä, myös omasta kiinnostuksestaan Saksaan, Ranskaan ja Italiaan. Matkallaan hän keräsi tietoja monilta tieteen ja taiteen aloilta sekä solmi laajalti kansainvälisiä suhteita. Palattuaan hän harkitsi mahdollisuutta asettua tutkijaksi Baseliin, sen sijaan että olisi syntyperänsä oikeuttamana mennyt mukaan hovin rientoihin. Kuninkaan kuultua huhuja Tykon suunnitelmista, hän ehdotti lahjoittavansa Juutinraumassa sijaitsevan – ja nykyään Ruotsille kuuluvan – Venin saaren (tanskaksi Hven) Tykon käyttöön, paitsi kiitokseksi tämän retkistä, mutta yhtälailla saadakseen hänet pysymään Tanskassa. Samalla Tyko saisi riittävästi varoja tutkimuskeskuksen rakennuttamiseen, varustamiseen ja ylläpitoon. 29 vuotias Tyko suostui tähän. Hän sai kerralla hallintaansa koko saaren, sen asukkaat sekä vielä läänityksiä mantereelta, nykyisen Ruotsin ja Norjan puolelta. Saari siirtyi Tykon käyttöön alkuvuodesta 1576 ja hän ryhtyi heti rakennuttamaan sille tutkimuskeskuksensa päärakennusta, Uraniborgia eli Uranian linnaa. Nimensä linna sai astronomian jumalattaren Uranian mukaan.


Uraniborgin puutarha nykyään ja siellä Tyko Brahen patsas. Kuvanveistäjä on ratkaissut nokkelasti yhden Brahen kuvaamisessa ilmenevän yleisen ongelman. Tykolla oli nimittäin nuoruuden miekkailuonnettomuuden johdosta hänen itsensä muotoilema nenäproteesi. Se pysyi paikallaan liimalla.


Uraniborgin tutkimuskeskus Venin saarella
Linnan peruskivi muurattiin 8.8. aamulla, ”jolloin nouseva aurinko oli Jupiterin kanssa leijonassa ja kuu läntisellä taivaalla vesimiehessä.” Kyseessä oli siis lähestyvän täysikuun kartta. Tarkkaan pääilmansuuntien mukaan asemoidun linnan ympärille rakennettiin muut tarvittavat rakennukset sekä istutettiin muotopuutarha hedelmätarhoineen. Linnaan tuli asuinhuoneiden lisäksi tutkimustiloja, kirjasto ja muun muassa kaksi kemiallista laboratoriota, toinen lääkeaineiden valmistusta ja toinen salaisempia alkemistisia kokeiluja varten. Linna toimi alunperin myös observatoriona. Varsinaisen astronomisen observatorionsa Tyko rakennutti kuitenkin lopulta linnanmuurin ulkopuolelle, maan alle. Siellä herkät havainnointilaitteet olivat vakaasti kiinni kalliossa, ja ne sekä niiden käyttäjät suojassa sään vaikutuksilta. Saarella tehtiin tarkkoja astronomisia mittauksia keskeytymättömästi yli 20 vuoden ajan. Työhön tarvittiin paitsi hyviä laitteita, myös tarkkanäköisiä nuoria, sillä kaukoputki keksittiin vasta vuosia myöhemmin.


Uraniborgin linna puutarhoineen, palvelijoiden rakennuksineen, kirjapainoineen jne. kuvattuna Tyko Brahen vuonna 1598 julkaisemassa kirjassa. Muotopuutarhaansa hän otti mallia Padovan kasvitieteellisestä puutarhasta, Pohjois-Italiasta. Kuvalähde: Wikimedia Commons.

Tykon vallan aikana saaren alkuperäiset asukkaat joutuivat työskentelemään osan ajastaan linnanherralle. Myös tutkijat työskentelivät tuolloin majoitusta, ruokaa ja tiedeyhteisöstä saamaansa oppia ja kokemusta vastaan. Vuosien aikana saarella viipyi ainakin sata kansainvälistä tutkijaa, opiskelijaa ja käsityöläistä, osa pidempiä ja osa lyhyempiä aikoja. Lisäksi siellä vierailivat kuninkaalliset, ruhtinaat ja monet muut ajan merkkihenkilöt. Saaresta tuli tuon ajan tieteen ja kulttuurin sulatusuuni, jossa paitsi kehitettiin uusia teorioita, laitteita, menetelmiä ja käytäntöjä, myös nautittiin musiikista sekä runoudesta ruokapöydän ääressä. Tykon sanoin ”saarella vierailijoilla on etuoikeus kokea jumalainen valtakunta ja lähteä parempina ihmisinä”.  Tykon lähipiiriin kuuluvat samanmieliset, tietoa ja totuutta etsivät ystävät, perheenjäsenet sekä palvelusväki muodostivat yhdessä taloudessa asuvan, laajennetun perheen (= familia). Tyko tuki ”perheenjäseniensä” uraa tarvittaessa vielä senkin  jälkeen kun he olivat poistuneet saarelta – heidän syntysäädystään riippumatta.

Laitteiden käyttöön, ajanottoon, tietojen kirjaamiseen ja tulosten analysointiin tarvittiin välillä yhtäaikaisesti jopa 12 henkeä. Työskentelyn systemaattisuus tuotti tulosta ja Tyko onnistui avustajineen muun muassa selvittämään vuodenkierron pituuden kahden sekunnin tarkkuudella. Saarella kehitettiin myös kartografiaa ja tarkkailtiin säätä. Tyko rakennutti lisäksi oman kirjapainon ja sitä varten vesimyllyn. Painettujen kirjojen yleistyminen juuri noina aikoina mahdollisti tiedon entistä laajemman levittämisen ja tutkijoiden tehokkaamman ajatustenvaihdon. Ensimmäinen Venin saaren kirjapainon julkaisema teos oli astrologinen kalenteri vuodelta 1586. Se oli omistettu tuolloin yhdeksänvuotiaalle kruununprinssille.Tyko Brahen maan alle rakennuttama observatorio, Stjärneborg. Nykyään maan pinnalla olevat rakennelmat ovat 1950-luvulta. Niiden alla on kuitenkin edelleen alkuperäiset perustukset ja mallit alkuperäisistä tutkimuslaitteista. Observatoriossa kävijä voi eläytyä Tykon aikaan audiovisuaalisen esityksen avulla. 

1500-luvun viimeisinä vuosina, kruununprinssistä kuninkaaksi nousseen Kristian IV:n ja hänen neuvonantajiensa politiikka kääntyi kallista tutkimuskeskusta ja sen itsenäisesti toimivaa, vaikkakin kansainvälisesti korkeasti arvostettua Tykoa vastaan. Taustalla vaikuttivat myös uskonnolliset näkemyserot. Tyko kun arvosti ihmisen järkeä ja omaa tahtoa, oli laiminlyönyt kirkossa käymisen ja esimerkiksi kieltänyt saaren kirkon papilta pahojen henkien manaamisen. Lyhyessä ajassa Tykolta evättiin tuloja tuottaneet läänitykset sekä keskuksen ylläpitoon tarvittava rahoitus. Keväällä 1597 Tyko poistui Venin saarelta sinne koskaan palaamatta, siirtyi ensin taloonsa Kööpenhaminsssa ja sitten pian perheineen kokonaan Saksaan. Tykon laajat kansainväliset kontaktit mahdollistivat uuden alun ja keisari Rudolf II palkkasikin hänet vuonna 1599 hoviastrologikseen Prahaan. Tyko kuitenkin kuoli pian sen jälkeen, vuonna 1601.

Prahassa Tykon työtä jatkoi Johannes Kepler. Hän oli ensimmäinen, joka totesi planeettojen ratojen olevan ellipsin muotoiset ja niiden vauhdin olevan nopein niiden kulkiessa lähellä aurinkoa. Näitä oivalluksia, sekä Tykolta saamiaan tietoja käyttäen, hän laati entistä huomattavasti tarkemmat efemeridit, eli astrologiassakin käytettävät, planeettojen aseman osoittavat taulukot. Tyko itse eli vain vähän yli 50 vuotiaaksi. Hänen näkemyksensä siitä, että tieteellisten teorioiden on pohjauduttava tarkasti mitattaviin havaintoihin kantautui kuitenkin Venin saaren familian myötä eri puolille Eurooppaa, muovaten ja yhtenäistäen tuon ajan tiedekäytäntöjä ja vaikuttaen edelleen vahvasti nykypäivämme tieteelliseen maailmankuvaan.


Nykypäivää: Vierailu Venin saarelle ja Tyko Brahe -museo
Venin saari kuuluu nykyään Ruotsille, mutta sinne on helppoa tehdä päiväretki vaikka juuri Kööpenhaminasta. Venillä on ravintoloita, paikallisesti valmistettuja tuotteita ja söpöjä rakennuksia, joita voi ihailla vaikka lauttarannan kupeesta vuokratun polkupyörän selästä. Saarella on myös monia majapaikkoja. Saaren pienuuden huomioon ottaen, yösija kannattaa kuitenkin varmasti varata hyvissä ajoin etukäteen. Menopaluulippu Venille Kööpenhaminasta maksoi kesällä 2016 euroissa vähän yli 30 euroa.


Rakennuksia päätien, Landsvägenin varrella.


Saaren vetonaula on Tyko Brahe -museo. www.tychobrahe.com Minulla vierähti museoalueella useampi tunti. Arkkitehtina olin erityisen kiinnostunut Tykon rakennuttamasta Uraniborgin linnasta. Linna valitettavasti purettiin pian Tykon kuoleman jälkeen. Näyttelyssä on kuitenkin huikea tietokoneanimaatio siitä, miltä linna on aikanaan näyttänyt. Museokuraattori Nina Pettersson kertoi esittelykierroksensa yhteydessä, että yli kymmenen vuotta esillä ollut perusnäyttely tullaan lähitulevaisuudessa uusimaan entistäkin interaktiivisemmaksi. Jo nyt museo tarjosi monenlaisia virikkeitä eri ikäisille ja eri asioista kiinnostuneille kävijöille. Kaikenikäisiä riemastuttava on renessanssiajan leluja esittelevä alue, sekä puutarha, jossa esitellään eri vuosisatojen lääkekasveja ja kerrotaan esimerkiksi Tykon ja hänen nuoremman sisarensa Sofian (Sophie, Sophia) yhdessä tekemistä lääketieteellisistä kokeiluista. Tykolle läheinen Sofia oli tuon ajan oppineimpia naisia ja käänsi esimerkiksi useita astrologisia kirjoja saksasta ja latinasta tanskaksi. Astrologia oli tuohon aikaan tärkeässä osassa myös lääkkeiden valmistuksessa ja niiden nauttimisajankohdan määrittelyssä. Tyko ja Sofia yrittivätkin esimerkiksi kehittää lääkettä ruttoa vastaan.Tyko Brahe -museon alue. Ylhäällä vasemmalla on entinen kirkko, jossa on varsinainen museonäyttely. Sen laidassa on renessanssiajan leikeille varattu alue. Alunperin neliön muotoisen renessanssipuutarhan keskelle on pensasistutuksin merkitty  puretun Uraniborgin linnan paikka. Oikealla alhaalla, nykyisen tien toisella puolella, on Tykon maanalainen observatorio, Stjärneborg. Sisääntulorakennuksen yhteydessä on museokauppa ja sen vieressä kahvila. Muissa rakennuksissa toimii ainakin koulu ja kirjasto sekä muurin ulkopuolella sääasema.


Renessassiajan leikkivälineitä peliohjeineen.


Näyttely jatkuu myös varsinaisen museoalueen ulkopuolelle. Museon ja lauttarannan välisen päätien varrelle on nimittäin rakennettu aurinkokuntamalli. Aurinko sijaitsee museoalueen pihalla ja planeetat on sijoitettu siihen nähden oikeaan mittakaavaan kooltaan ja sijoitusetäisyyksiltään.


Astrologiasta ja tietoisen mielen voimasta
Nuoren Tykon näkemys astrologian ja ihmisen tietoisen mielen välisestä suhteesta näkyy tässä runon osassa. Siinä hänelle ilmestyvä muusa Urania (jolla nimellä Brahe muuten kutsui myös sisartaan Sofiaa) lausuu:

The stars that silently exercise justice among you.
Much do they grant with grace. They hinder too,
But do not force the soul that has a mind,
For he does all according to his will,
But few take the way of the mind on earth,
So, very few can bend the heavenly force.

Vapaasti suomennettuna:

Tähdet jakavat teille vaieten oikeutta.
Tarjoavat monia sulojaan, mutta myös estävät.
Ovat kuitenkin pakottamatta sielua, jolla on mieli.
Sillä ihminen tekee kaiken oman tahtonsa mukaan.
Tosin vain harvat maan päällä valitsevat mielen tien.
Siten myös vain harvat voivat taivuttaa taivaan voimaa.


Kristiina Mäntynen
Arkkitehti ja fengshui-konsultti
www.fengshui-arkkitehti.fi

Lähteenä on käytetty mm. kirjaa Christianson, John Robert: On Tycho's Island: Tycho Brahe, Science, and Culture in the Sixteenth Century. Cambridge University Press, 2000. Runon englanninkielinen käännös on tästä kirjasta.

Matkakertomuksen edellinen osa:
http://www.ammattiastrologit.net/2016/07/astrologiaa-tanskassa-osa-1-kristiina.html

11.7.2016

Astrologiaa Tanskassa, osa 1 – Kristiina Mäntynen

Sain alkukesästä 2016 mahdollisuuden viettää lähes kaksi viikkoa Kööpenhaminassa. Sisällytin matkaohjelmaani myös astrologiaa.


Astrologihuset

Olin etukäteen sopinut tapaamisen paikallisen astrologian puuhamiehen, Karl Aage Jensenin kanssa Astrologihusetissa. Paikka sijaitsee Kööpenhaminan ydinkeskustan pohjoispuolella, Østerbron kaupunginosassa, osoitteessa Teglværksgade 37. www.asak.dk

Karl Aage Jensen avasi Astrologihusetin vuonna 1991. Kyseessä on 425 neliömetrin tilakokonaisuus. Osa sen huoneista on vakituisten vuokralaisten käytössä ja osa kenen tahansa vuokrattavissa kurssi-, luento- tai vaikkapa hoitotilakäyttöön. Tiloissa on vastaanotto, Karl Aagen mukaan maan parhaiten varustettu astrologisten kirjojen kirjakauppa, keittiö- ja ruokailutilat sekä niiden yhteydessä iso terassiparveke. Pienistä huoneista voi tarvittaessa helposti yhdistää noin 200 neliön luentosalin tai monitoimitilan. Pienessä luentosalissa on videokamera, joten luentoja on mahdollista katsella reaaliaikaisina vaikka ulkomailta. Pidempien kurssien ruokahuoltoa helpottaa näppärästi rakennuksen alakerran kiinalainen ravintola.

Astrologihusetin vakituinen toimija on Astrologisk Museum -niminen yhdistys. Se on perustettu vuonna 1999 keräämään Tanskan astrologian historiaa ja edistämään astrologista tutkimusta. Yhdistyksellä on pienemmän luentosalin yhteydessä kirjasto ja siellä on esillä myös jonkin verran astrologiaan liittyvää esineistöä. Kirjasto on yhdistyksen jäsenten käytössä pari kertaa kuussa. Kirjastossa on lähes kaikki Tanskassa julkaistut astrologiset teokset ja runsaasti englanninkielistä kirjallisuutta.  Museolla on myös omaa julkaisutoimintaa. www.asmu.dk


Pieni luentosali ja Astrologisk Museumin kirjastoa sekä museovitriineitä.

Tiloissa pitää säännöllisesti luentojaan Astrologisk Selskab, eli Tanskan astrologinen seura. Se perustettiin vuonna 2011 ja sillä on satakunta jäsentä. www.asel.dk Yhdistys julkaisee mm. omaa Astrologikon-nimistä jäsenlehteä.

Yksi tilojen vakituisista vuokralaisista on astrologista opetusta tarjoava Astrologisk Akademi. Sen pääopettaja on useita kirjojakin kirjoittanut Claus Houlberg. www.asak.dk Astrologihusetin tiloja vuokraavat myös monet vaihtoehtoisten hoitomuotojen koulutusta järjestävät tahot.


Astrologihusetin kirjakauppaa ja siellä Claus Houlbergin tanskaksi kirjoittamia kirjoja.
Myynnissä on paitsi uusia, myös käytettyjä ja monenkielisiä kirjoja.

Karl Aage Jensen tekee omassa toimistotilassaan astrologisia konsultaatioita. Karl Aage on harjoittanut astrologiaa 1970-luvulta lähtien. Hän on myös Horoskopet-lehden vastaava päätoimittaja. http://astrologihuset.dk/horoskopet/index.html  Lehti on ilmestynyt Astrologihusetin toiminnan ajan, eli noin 25 vuotta, ja sitä voi verrata vaikka Suomen Astrologisen Seuran julkaisemaan Astro Logos -lehteen. www.suomenastrologinenseura.fi/astro-logos


Karl Aage Jensen ja hänen kirjansa Astrologiens univers toinen painos. Tätä astrologian oppikirjaa on myyty Pohjoismaissa yli 20 000 kappaletta. Se on nykyisin saatavissa myös e-kirjana. Jensenin julkaisema Horoskopet-lehti on ilmestynyt jo neljännesvuosisadan.


Muita yhdistyksiä, astronähtävyyksiä ja yleistä ilmapiiriä

Kööpenhaminassa toimii lisäksi vuonna 1980 perustettu Ekliptika-niminen astrologian harrastajien ja harjoittajien yhdistys. Sekin järjestää kuukausiluentoja ja ylläpitää jäsenilleen kirjastoa. www.speaka.dk

Tanskan ammattiastrologien yhdistyksen toiminta on puolestaan Karl Aagen mukaan hiipunut. Ehkä ammattilaisilla riittää harrastajia vähemmän aikaa yhdistystoimintaan? Astrologian harrastajat alkavatkin olla Tanskassa kuulemma nykyään enimmäkseen eläkeikäisiä. Nuoret altistuvat Karl Aagen mukaan astrologialle lähinnä vain vanhempiensa, tai ehkä sitten isovanhempiensa kautta.

Itse joka tapauksessa havaitsin astronomiaa ja astrologiaa lähes joka suunnassa minne katsoin, varsinkin museoissa ja näyttelyissä. Astronomian ja astrologian välinen vahva historiallinen yhteys tuotiin myös esille paljon avoimemmin ja luontevammin kuin mihin Suomessa olemme tottuneet. Oletan tämän olevan pitkälti tanskalaisen Tyko (Tycho) Brahen (1546–1601) vaikutusta. Tämä astronomian nero ja uuttera tutkija kun yhdisti työhönsä astrologian ja alkemian: ”Suspiciendo despicio” – niin ylhäällä kuin alhaalla. Brahesta puhuttaessa astrologiaa onkin mahdotonta sivuuttaa ja ehkä juuri se on vaikuttanut tanskalaisten estottomampaan suhtautumiseen astrologista symbolikkaa kohtaan?

Euroopan vanhin, edelleen käytössä oleva astronominen observatorio löytyy aivan Kööpenhaminan keskustasta. Vuosina 1637–1642 rakennettu Pyöreä torni (Rundetaarn) kuuluu muutenkin Kööpenhaminan ns. pakollisten nähtävyyksien joukkoon. Loiva spiraali johdattaa avoimelle ylätasanteelle ja siellä odottavat näkymät kaupungin kattojen ylle ja yötaivaalle. www.rundetaarn.dk/en/the-tower


Pyöreä torni (Rundetaarn), Købmagergade 52A.

Amalienborgin linnassa, Kristian VIII:n palatsissa kiinnitin huomioni 1800-luvun alun juhlapäivällisillä esillä pidettyihin loisteliaisiin, pronssisiin pöytäkoristeisiin; kyntilänjalkoihin ja pienoisveistoksiin. Ne esittävät Kreikan ja Rooman jumalia ja sankarihahmoja, siis niitä joista länsimainen astrologinen symboliikkakin pitkälti kumpuaa. Tuon ajan yläluokan yleissivistykseen siis kuului – vaikkapa hiljaisen hetken uhatessa – kyetä keskustelemaan oppineesti edessä olevaan hahmoon liityvästä mytologiasta ja yhteyksistä kulloisiinkin ajan ilmiöihin. www.kongernessamling.dk/en/amalienborg/post/det-gyldne-tableau-christian-8-og-thorvaldsen-paa-amalienborg

Astronomia ja astrologia olivat tosiaan jollain tavoin edustettuna lähes kaikissa vierailemissani linnoissa, museoissa ja näyttelyissä. Kansallismuseon (Nationalmuseet) ylpeys on esihistoriallisen ajan uskomuksista kertovat, pronssiaikaiset aurinkovaunut. http://en.natmus.dk/historical-knowledge/denmark/prehistoric-period-until-1050-ad/the-bronze-age/the-sun-chariot
(Auringon kiertoa kuvaavat spiraalikuviot esiintyvät muuten jo noin 2000 vuotta aikaisemmin esimerkiksi Newgrangen kivikautisen observatorion koristelussa. Newgrangesta kirjoitinkin näille sivuille kolme vuotta sitten. www.ammattiastrologit.net/2013/09/newgrangen-kivikautinen-observatorio.html  Mielenkiintoisena pidän myös sitä, että  juuri hevonen on valittu vetämään aurinkoa päiväaikaan radallaan. Tuo tuohon aikaan pohjolassa vielä harvinainen eläin kun kuvaa kiinalaisessa astrologiassa nimenomaan keskipäivää ja valoisinta/aktiivisinta ajanjaksoa.)

David Collectionissa on puolestaan laajasti esillä islamilaisen kulttuurin astronomiaa ja astrologiaa, eli esimerkiksi hoviastrologien laatimia astrologiaa ja lääketiedettä yhdistäviä teoksia. www.davidmus.dk/en/collections/islamic/cultural-history-themes/mechanics
Lisäksi näin kulttuurikierroksillani useita astrolabeja ja astronomisia kelloja. Rosenborgin linnassa oli esimerkiksi Ole Rømerin (1644–1710) rakennuttamia elegantteja, hienomekaanisia astronomisia laitteita. Opinpa samalla uuden sanankin: Eclipsarium-niminen koje laskee kuun kiertoratoja ja pimennyksiä. www.kongernessamling.dk/en/rosenborg/room/ole-romers-room

Astrologia tai ainakin eläinradan merkit näkyivät myös Kööpenhaminan nykyisessä kaupunkikuvassa. Niitä oli käytetty esimerkiksi lehtikioskien ja asuintalojen koristereliefeissä.


Vuonna 1930 rakennettu kaksitoistarappuinen kerrostalo Godthåbsvej 198-208:ssa, Kööpenhaminan Brønshøjn kaupunginosassa. Arkkitehteina toimivat Thorkild Henningsen ja Karl Larsen. Ovien päällä olevat reliefit ovat Henningsenin suunnittelemat.

Kauppakatu Strøgetiltä löytyi sitten jopa uusi Constellation Burger -niminen hampurilais-/sushiravintola. Sen ruokalistalla on annoksia aurinkomerkkien mukaan. Oinaalle riittää menun mukaan vain yksi pihvi, kaksonen tarvitsee niitä, ja kaikkea muutakin, näköjään kaksin kappalein! Mahtaisiko viimeksimainittu kuitenkin päätyä jakamaan noin ison annoksensa kaverinsa kanssa?


Constellation Burger, Vimmelskaftet 39C.

Tyko Brahen jalanjäljille

Astromatkailuni johdatti minut vielä Hvenin (ruotsiksi Ven) saarelle ja siellä Tyko Brahen museoon. Se retki vaatii kuitenkin aivan oman kirjoituksensa, eli osan 2.


Kristiina Mäntynen, arkkitehti ja fengshui-konsultti
www.fengshui-arkkitehti.fi

14.6.2016

Teini-ikäinen yhdistyksemme - Tarja Enoranta

Kun kirjoitan tätä, Suomen Ammattiastrologien yhdistys on juuri täyttänyt 16 vuotta (11.6.). Uudessa Auringonpaluun kartassa nousee Leijona ja Kuu on Neitsyessä. Muutakin uutta Ammattiastrologien yhdistys on vastikään saanut kuin vuosittaisen Auringonpaluunsa; johtokunnassa tapahtui pientä uusiutumista. Alkoi tuntua siltä, että on aika aktivoitua.

 
Antoni Caba - The Triumph of Day over Night Preceded by Dawn

Joitakin vuosia sitten ryhtyessäni harjoittamaan astrologin ammattia päätoimisesti, oli luonnollista hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Aikaisemmallakin työurallani olen aina kuulunut ammattiliittoon. Astrologin työssä Ammattiastrologien yhdistys on lähinnä liittoa vastaava järjestö, tätä ammattia harjoittavien yrittäjien oma etujärjestö.

Jäsenyyttä hakiessa odotukseni ja toiveeni yhdistykseltä olivat omakohtaisia ja saattoivat olla osaltaan itsekkäitä, yrittäjän uran alkutaipaleella olin tarvitsevalla puolella. Silloin en olisi osannut arvata, enkä mistään astrologisista kartoista päätellä, että vain muutamien vuosien kuluttua kokisin olevani jo enemmän antavalla puolella. Yhdistyksen noviisina puheenjohtajana pohdin jo enemmän sitä, mitä annettavaa minulla on yhdistykselle, ja mitä yhdistys voi antaa niin nykyisille kuin mahdollisille uusillekin jäsenilleen. Itse sain alkutaipaleellani tukea ja tietoakin, ja nyt tavoitteenani on koettaa varmistaa, että myös näinä päivinä ammatillista tukea tarvitsevilla olisi samankaltaiset mahdollisuudet kuin minulla aikoinaan.

Suomen Ammattiastrologit on nykyisellään piskuisen pieni yhdistys. Maassamme toimii myös joitakin porukkaamme kuulumattomia astrologeja, ja haluamme innokkaasti ja lämpimästi toivottaa heidät liittymään joukkoomme. Olemme jäsenistössämme kokeneet vertaistuen arvokkaaksi. Tehtävänämme on saattaa yhteen pitkien etäisyyksien maassamme hajallaan toimivat, useimmiten yksinään yrittävät astrologit. Yhdistyksessä kokeneemmat alalla toimineet haluavat tarjota tietämystään kollegojen avuksi ja hyödyksi. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisuuksia toimia yhdessä ja edistää meitä yhdistävän ammatin harjoittamisen edellytyksiä. Yhdistyksessä tarjoamme astrologiaa etsiville luotettavaa, eettistä ja ammatillisesti laadukasta palvelua.

Monien syiden summauduttua Ammattiastrologien yhdistys on viime vuosina viettänyt hiljaiseloa. Yhdistystä ei suinkaan kannata kuopata 16 vuoden olemassaolon jälkeen. Ajattelin tämän siten, että jos haluan yhdistyksen vireämmäksi, työhön on vain alettava. Otan mielihyvin kulkemaan kanssani kaikki nykyiset yhdistyksen jäsenet toivottavasti vireämmän toiminnan kautta, ja haaveilen tukusta uusia jäseniä tulevien vuosien mittaan. Yhdistyksellä on nyt leijonanousuinen Auringonpaluun vuosi, ja profektiossa Saturnus Ajan herrana, nämä voisi summata tiiviiksi työksi kutsumusammatin edistämiseksi. Toivoakseni yhdistys näkyy tulevalla toimintakaudellani vakaasti astrologian piireissä sekä laajemmin mediassa.

8.5.2014

Miten tehdä astrologinen tulkinta? - Soile Naskali


Minulta kysyttiin edellisen bloggaukseni kommentissa muutama päivä sitten apua siihen miten tuota heinäkuuhun 2014 saakka vaikuttavaa Marsin (toiminta), Jupiterin (laajentuminen), Uranuksen (äkilliseltä tuntuvat muutokset) ja Pluton (väistämättömältä tuntuvat muutokset ja paljastukset) muodostamaa isoa ristiä, kardinaaliristiä, pitäisi oikein tulkita omalta kartaltaan antamani vinkin avulla.

Voisin kai vastata että lyhyesti että tässä linkki astrologisten huoneiden merkitykseen, esimerkiksi Kuutarhan sivuilla ja kirjoittaa että katso missä huoneissa (jako alkaa klo 9 kohdalta ja kiertää vastapäivään) on sinulle on planeetta, niin siellä näet planeetan symboloimaa toimintaa; Mars (toiminta), Jupiter (laajentuminen), Uranus (äkilliseltä tuntuvat muutokset) ja Pluto (väistämättömältä tuntuvat muutokset ja paljastukset) sen merkin (Vaaka, Rapu, Oinas ja Kauris) symboloimalla tavalla (joista olen kirjoittanut blogissani.)

Kysymys vaati minusta kuitenkin perusteellisemman vastauksen kuin mitä kommentti-kenttään voin kirjoittaa joten anonyymikysyjä saa pitkän vastauksen jossa taitaa olla vain vähän konkreettisia neuvoja mutta yritän niitäkin antaa – blogin puitteissa. Tai avata vähän mitä kaikkea kannattaa miettiä.

Mistä tulkinta koostuu?

Astrologinen ajankuvan tulkinta koostuu hyvin monesta osasesta – eikä vähiten syntymäkartasta, radix- eli juurikartastamme!

Ajankuvausta, ennakointia voi tehdä (ja kannattaa tehdä) monella eri tekniikalla mutta yleisesti käytetään planeettojen ohituksia eli transiitteja ja niiden tekemiä aspekteja, kulmia syntymäkartan planeettoihin.

Jotta voisimme ennakoida mitä voisi tapahtua, niin meidän pitää ensin muodostaa käsitys siitä millainen ihminen on kyseessä, hänen tavastaan reagoida – ja tietysti meidän pitää miettiä myös minkä ikäisestä ihmisestä on kyse, millainen mahtaa olla hänen itsetuntemuksensa taso ja yleinen "elämänhallinnan" kykynsä. (Laitoin tuon "elämänhallinnan" tarkoituksella lainausmerkkeihin.)

Tulkinnassa on syytä ottaa huomioon myös ympäristö, kollektiiviset paineet – emmehän elä kukaan tyhjiössä, ainakin jos haluamme miettiä miten ajan laadun muutospaineet ja mahdolliset erilaisia toimintamalleja tukevat sisäiset ja ulkoiset voimat voivat manifestoitua konkreettisella tasolla.
Arkkityyppisiä energioita ja alkuprinsiippejä kuvaavien planeettojen merkitystä tulkitaan eläinradan 12 merkin arkkityyppisten toimintamallien ja astrologisen syntymäkartan 12 elämän aluetta symboloivan huoneiden (kartta jaetaan 12 osaan) ja planeettojen keskinäisten kulmien, aspektien, kautta.
Tarkoituksena on katsoa ja tulkita samaan aikaan sekä syntymäkarttaa (nataalikarttaa, radix- eli juurikarttaa) että kaikille samalla tavalla pysäytettyä sen hetken karttaa, transiittikarttaa. Astrologin tulee tulkinnassaan myös ottaa huomioon planeettojen kulkuradat ja kulmat sen aikajakson aikana jota halutaan tarkastella. 

Tulkinta täytyy suhteuttaa tulkittavan peruskartasta kumpuavaan näkemykseen kuka ja mitä tämä ihminen on tässä ajassa, tuon ikäisenä, tuon sukupuolen edustajana ja ihmisenä omine haasteineen ja mahdollisuuksineen.

Tästä kaikesta astrologin tulisi sitten tehdä synteesi, yhteenveto, jossa hän punnitsee mikä olennaisesta ja tärkeää juuri tälle ihmiselle, tässä ajassa ja elämänvaiheessa.

Ymmärtänette oman haluttomuuteni ryhtyä tarjoamaan jokaiselle Aurinkomerkille (eli sille teidän "horoskooppimerkille") listausta siitä miten joku transiitti voi vaikuttaa. Olennaisen tiivistäminen parin lauseen tai muutaman kappaleen tekstiin per merkki on oma taitolajinsa: minun pitäisi varmaan aloittaa hitaiden ulkoplaneettojen transiittien seuraamisella Aurinkomerkkeihin jotta saisin jotain valmistakin ennen deadlinea kun yrittäisin tiivistää ja ladata mahdollisimman paljon merkityksiä pariin lauseeseen,

Koska tuota lajia on tarjolla jo nyt suomeksikin runsain määrin sekä alan harjoittajien että harrastajien toimesta niin tässä blogissa on omien aatoksieni esittelyn lisäksi pyrkinyt omalta osaltani osoittamaan että astrologia on monimuotoinen tietynlaisten perusprinsiippien muodostama oppijärjestelmä ja tapa tulkita maailmaa, sen ilmiöitä ja ihmistä kuin tehdä mahdollisimman tarkkoja yleisiä ennusteita eri merkkien "edustajille".

Kirjallisuutta transiiteista suomeksi

Yksittäiset transiittiselitykset (tyyliin 'transiitti Uranus yhtymä syntymäkartan Mars') kertovatyleisistä linjoista, yleisestä näkökulmasta siihen millaisia teemoja tuo transiitti aktivoi. Self-help-apua eli omatoimiselle astrologian harrastajalle löytyy alan kirjallisuutta myös suomeksi opiskeltavaksi.

Kirjastoista on toki lainattavissa suomenkielisiä astrologisia transiittikirjoja ja kirjakaupoista voi kysellä (mm. Raimo Nikula, Erkki Lehtiranta & Sven Stenberg, Tuikku Ljunberg) alan kirjallisuutta transiiteista suomeksi ostettavaksi itselleen ja näin tukea astrologian tekijöitä konkreettisesti ostamalla heidän teoksiaan. Maarit Laurento on julkaisemassa syksyllä 2014 omaa transiitteihin keskittyvää kirjaansa.

Mistä apua itseopiskeluun?

Netistä löytyy suomeksi esim. Suomen Astrologisen Seuran sivuilta Astrologian Aakkoset-osio joista voi myös ammentaa hieman tietoa astrologisista käsitteistä.

Oman blogini oikeassa reunasta löydät myös linkit mm. Suomen Astrologiseen Seuraan sekä Tampereen ja Turun Astrologisiin Seuroihin joihin voi liittyä jäseneksi ja jotka myyvät myös itseopiskeluun tarkoitettuja monisteita ja luentotallenteita myös ei-jäsenille. Yhdistyksillä on myös astrologista kirjallisuutta lainattavaksi, mutta vain yhdistyksen jäsenille. Yhdistykset järjestävät myös astrologisia luentoja ja tapahtumia joihin voivat osallistua myös ei-jäsenet, mutta jäsenille osallistuminen on aina edullisempaa!

Suomen Astrologinen Seura julkaisee maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa Astro Logos-lehteä jota voi ostaa myös Akateemisesta Kirjakaupasta ainakin Helsingistä ja Tampereelta rajoitetun ajan (lähinnä julkaisukuukauden ajan). Seuran jäsenet saavat sen kotiinsa postitettuna.

Jos omat taidot eivät riitä, niin aina voi käydä astrologin vastaanotolla tai tilata tulkinnan.

Tervetuloa astrologian maailmaan!

Lue lisää Soilen kirjoituksia hänen blogistaan Merkillistä - Pieni astroblogi

3.3.2014

Lännestä itään – idästä länteen - Kristiina Mäntynen

Länsimaisen astrologian relokaatiot ja astrokartografia

Astrologiaa opiskelevat tutustuvat jossain vaiheessa käsitteeseen relokaatiokartta. Se tarkoittaa syntymä- eli nataalikartan tekemistä syntymäajalle, mutta jollekin toiselle paikkakunnalle kuin missä henkilö on oikeasti syntynyt. Taivaankappaleet ovat silloin samoissa asteissa ja aspekteissa toisiinsa kuin syntymäpaikkakunnalla, mutta horisontti on eri asennossa. Sen myötä taivaankappaleiden huoneasetelmatkin vaihtuvat. Tuollainen kartta kertoo muun muassa siitä, millaisena persoonamme muualla nähdään ja millä elämänalueilla kutakin taivaankappaleen energiaa siellä luontevimmin toteutamme. Nykyään kun ihmiset muuttavat ja matkustavat pitkiä matkoja, jopa mantereilta toisille, tällaiset karttavertailut ovat astrologian harrastajille kiehtovia. Moni myös esimerkiksi haarukoi eri karttojen avulla itselleen parhaiten sopivia lomakohteita. Joidenkin mielestä jopa kaikki karttatulkinnat olisi aina tehtävä sen paikkakunnan koordinaateilla, missä henkilö kulloinkin oleskelee.

Yksittäisten rekokaatiokarttojen laatiminen oli ennen tietokoneita aikaa vievää. Tietotekniikan siivittämänä amerikkalainen Jim Lewis kehitti 1970-luvun lopussa relokaatiokartoista version, jossa taivaankappaleiden akselikontaktit on sijoitettu maailmankarttaan. Lewis rekisteröi karttatyypin nimellä Astro*Carto*Graphy®. Tällaisen astrokartografisen maailmankartan voi laatia esimerkiksi Astro.comin AstroClick® Travel sivulla. 

Kiinalaiset neljän pilarin kartat

Länsimaisen astrologian moninaisuus on monelle outoa. Sitäkin oudompia ovat yleensä kiinalaiset astrologiset menetelmät. Jotkut saattavat ehkä tietää syntyneensä vaikkapa puulohikäärmeen vuonna, mutta siihen tietämys usein rajoittuukin.

Tyypillisin kiinalainen astrologinen kartta on ns. neljän pilarin kartta. Se, kuten länsimainenkin vastineensa, laaditaan ottaen huomioon paitsi henkilön syntymävuosi, myös kuukausi, päivä ja tunti. Syntymätunti on tosin tässä yhteydessä harhaanjohtava ilmaisu, sillä kiinalaisen ajanlaskun mukaan kyse on kaksoistunneista. Kartan laadintaan riittää siis jos tiedämme onko henkilö syntynyt esimerkiksi klo 15-17 välisenä aikana. Kaksoistuntien rajalla syntyneiden on tosin oltava tarkkana myös kellonajan ja syntymäpituusasteen suhteen.
Kiinaksi tällaisen pilarikartan nimi on bazi, eli sananmukaisesti kahdeksan merkkiä, sillä se koostuu perusmuodossaan neljästä niin kutsutusta taivaallisesta rungosta ja neljästä maallisesta oksasta. 

Nettisivultani löytyy kartan laatimiseen yksinkertainen pilarilaskin

Kiinalainen kulttuuri on ollut, ja on edelleen, vahvasti suku- ja yhteisökeskeinen. Niinpä tutulta paikkakunnalta toiselle on siirrytty yleensä vain pakon edessä. Kuvaavaa on, että maanpakoon lähettämistä on aikoinaan Kiinassa käytetty lähes kuolemantuomioon rinnastettavana rangaistuksena. Onkin siis loogista, että neljän pilarin kartta on aina laadittu syntymäpaikkakunnan ajan mukaan.

Uusi kokeilu: pilarirelokaatio

Koska länsimaiset relokaatiokartat ja astrokartografia ovat osoittautuneet toimiviksi, jotkut länsimaiset kiinalaisen astrologian harrastajat ovat viime aikoina alkaneet kokeilla, voisiko neljän pilarin karttoihin kenties soveltaa samaa ideaa. Toimisiko siis esimerkiksi Hongkongista Suomeen muuttaneella paremmin Helsingin aikavyöhykkeen mukaan laadittu pilarikartta? Tai entä jos projisoisimme maailmankarttaan astrokartografiaa mukaellen kaikki syntymähetkellä maapallolla olleet kaksoistunnit? Silloin voimme tarkastella maailmaa kuin jaettuna 12:een ”appelsiininlohkoon”, jotka kaikki tuottavat hiukan erilaisen neljän pilarin kartan.

Esimerkkinä tällaisesta karttatyypistä on oma pilarirelokaationi:


Syntymäkoordinaateillani tuntipilarini on ji si (maakäärme). Mikäli olisin kuitenkin syntynyt samalla hetkellä esimerkiksi Kaliforniassa, tuntipilarini olisi jia zi (vesirotta). Lisäksi syntymähetkeni oli siellä paikallisajan mukaan edellisen vuorokauden puolella, eli päiväpilarikin olisi ji maon (maajänis) sijaan wu yin (maatiikeri). Koska päiväpilarin taivaallinen runko on kartan eräänlainen ”askendentti”, koko kartan fokus siirtyy silloin jistä wuhun.

Tuntipilari tulkitaan usein henkilön lapsiksi tai muiksi aikaansaannoksiksi. Moni luova taiteilija onkin kautta aikojen saanut inspiraationsa juuri matkoilla. Taiteilijat voisivatkin olla yksi mielenkiintoinen tutkimusryhmä tämän karttatyypin toimivuuden testaamiselle.

Fuusio-astroa

Eri kulttuurien perinteitä yhdistettäessä on oltava vankka ymmärrys molemmista. Silloin fuusio saattaa parhaimmillaan synnyttää jotain aivan uutta ja antoisaa. 

Hidasteena pilarirelokaatioiden toimivuuden tutkimiselle on se, että harvoilla on lännessä riittävän vankkaa kiinalaisen astrologian tuntemusta. Kenties pilarirelokaatioista voisi kuitenkin tulla länsimaisten relokaatioiden ja astrokartografian vanavedessä suorastaan uusi hitti, jonka myötä entistä useammat kiinnostuisivat tutustumaan kiinalaisen astrologian monimuotoisuuteen.

Kristiina Mäntynen

PS. Muuten, tuon bazi-relokaationi mukaan löytäisin Alaskasta rikkaan miehen tai voittaisin vaikkapa ruletissa. Hmm... Alaskan risteily? Mikähän taho olisi valmis rahoittamaan tuollaisen empiirisen kokeen? : )

(Kiinankielisissä termeissä on käytetty pinyin-translitterointia. Se on nykyisin kansainvälisesti suositelluin kirjoitusstandardi.)

8.2.2014

Onnea Vuoden 2014 Astrologille, Astrikselle!

Suomen Ammattiastrologit ry:n valinta Vuoden Astrologiksi 2014 on Astris. Se on vuonna 2013 Facebookiin perustettu keskusteluryhmä, joka saavutti nopeasti suosiota astrologiaa harrastavien keskuudessa. Tällä hetkellä ryhmässä on yli 300 jäsentä.

Vuoden Astrologi -tunnustus myönnetään astrologiaa innovatiivisesti ja mielenkiintoisesti esiin tuoneelle astrologille tai muulle taholle. Vuoden Astrologin valitsee vuosittain Suomen Ammattiastrologit ry, joka on vuodesta 2000 toiminut suomalaisten ammattiastrologien verkostona.

UUSI TULOKAS, LUOVA JUHANNUSLAPSI ASTRIS

Astris on uutta sosiaalista mediaa hyödyntävä matalan kynnyksen kohtauspaikka, jossa voi vapaasti jakaa ajatuksiaan. Keskustelut ja kysymykset astrologiasta auttavat verkostoitumaan muiden astrologiasta kiinnostuneiden kanssa. Ryhmä keskittyy länsimaiseen trooppiseen astrologiaan, mutta ei sulje pois ajoittaisia kommentteja muista astrologian alalajeista. Keskustelu on vilkasta ja keskustelujen sävy on ollut myönteinen, erilaisuutta kunnioittava.

- Astris on juhannuslapsi. Idea syntyi kokon äärellä ja ryhmä käynnistyi juhannusyönä 22.6.2013, kertoo ryhmän perustaja Juhani Nummela. Astrista ylläpitävät myös Inna Tauk, Kaisa Nissi ja Minna Lahtela.

Energialtaan Astris on Aurinko Rapu, Kuu Jousimies ja nousumerkkinä on Härkä. Aurinko, Saturnus ja Neptunus tekevät suurkolmion vesielementissä. Yläsolmu, Kuu ja Saturnus ovat 7. huoneessa. Merkurius, Venus ja Vesta ovat tarkassa yhtymässä 5. luovuuden huoneessa. Ryhmässä on käsitelty esimerkiksi planeettoja, akseleita, vertexiä, transiitteja ja auringonpaluuta.

Jäsenet voivat luoda nimetyn kansion omasta syntymäkartastaan. Muut pääsevät katselemaan karttoja, jolloin oman ja toisten karttojen kommentointi on vaivatonta. Tiedostoihin voi lisätä myös astrologiaa käsitteleviä artikkeleita. Ryhmän hakunimi Facebookissa on Astris Suomi. Se on suljettu, mutta kaikki ryhmän jäsenet voivat kutsua mukaan astrologiaa harrastavia ystäviään.
-Jäsenet tekevät Astriksesta sellaisen kuin se on, kiittää Nummela.