Suomen Ammattiastrologit ry on suomalaisten ammattiastrologien perustama yhdistys, jonka tarkoitus on tiedottaa astrologiasta yleisölle ja medialle. Yhdistyksen jäsenet antavat laadukasta astrologista palvelua asiakkailleen. Suomen Ammattiastrologit ry on ammattiastrologien etujärjestö, joka haluaa parantaa astrologien toimintaedellytyksiä Suomessa. Kollegojen kanssa voi keskustella luottamuksella ammatinharjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

31.10.2013

Pimennysten astrologisesta tulkinnasta - Tarja Enoranta

Kuunsolmulinja on astrologisessa kartassa akseli, joka kertoo Auringon ja Kuun ratojen leikkauspisteestä. Avaruudessa ei ole tällä kohdalla mitään liikkuvaa murikkaa, vaikka kuinka tähyäisimme tähän eläinradan kohtaan. Kun Aurinko ja Kuu ovat molemmat tällä ”kuvitteellisella” tai teknisellä akselilla, kertoo tämä Auringon ja Kuun ratojen kohtaamisista. Tämä näkyy meille visuaalisesti Maahan siten, että joko Kuu kulkee Auringon editse ja tulee Auringonpimennys, tai Maa osuu Auringon ja Kuun väliin sillä tavoin, että hetkeksi Kuu ei saa heijastavia säteitä, ja tulee Kuunpimennys.

Koska planeetat kiertävät Aurinkoa radoillaan, ja Kuu kiertää Maata omalla radallaan, on luonnollista että välillä tulee näitä pimennyksiä, joita kutsumme eklipseiksi astrologiassa. Aurinkokunnassa Maan ja Kuun kierrot ovat säännöllisiä, ja tästä johtuen myös pimennykset tapahtuvat tietyssä syklissä. Ne eivät siis ilmaannu mitenkään odottamatta rangaistuksiksi meille, vaan ovat osa täysin normaalia kiertokulkua.


Ylläesitellyistä syistä on harmillista, että pimennyksiin suhtaudutaan pelokkaasti. Astrologisissa keskusteluissa on tavallista, että pimennyksen kohdistumisen omalle kartalle ajatellaan ”aiheuttavan” jotakin pahaa. Pimennyksen ajatellaan ilmanmuuta osoittavan jotakin vaarallista tai ikävää asiaa. Tällainen tulkinnallinen perinne saattaa karkottaa astrologian parista valoisampien harrastusten pariin.

Tottahan se on, että teknisesti pimennyksessä aina hetkeksi pimenee silmistämme jokin kohde. Aurinko tai Kuu joutuu varjon peittämäksi, huppuun ja jää piiloon. Tulkinnallisesti pimennyksen vastaavuuden voisi kääntää jopa nurinpäin: on kuin sulkisimme hetkeksi silmämme keskittyäksemme täysin tiettyyn asiaan tai ajatukseen. Silmät suljettuina meillä on tuokio aikaa kohdistaa tietoisuutemme, miettiä seikka uudelleen ja harkita.

Pimennysten osumisen omalle kartalle voisi ajatella vastaavan kohdevaloa tai tietoisuuden kärjistymistä tuohon pimennyksen linjalle (Auringon ja Kuun asteet eläinradalla) jäävän tekijän maailmaan, oli se sitten oman kartan Aurinko, Kuu tai jokin kartan akseleista. Pimennys on kuin kyltti, joka osoittaa, että juuri tämä asia pitää ottaa huomioon. Tässä ei pitäisi olla mitään pelottavaa, etenkin kun oivallamme sen olevan osa luonnollista sykliä.

Kuunsolmuakseli on meidän taivaan valojemme yhdistelmä, ja symbolisella tasolla solmujen voidaan ajatella sisältävän näiden molempien kirkkauden. Solmut liittyvät aikaan, ja osoittavat jokaista eläinradan merkkiä ylittäessään kunkin ajanjakson keskeisimpiä asioita. Nämä ilmenevät ajassa ennemmin sisäisellä alitajuisella ja psykologisella tasolla, eivätkä vastaa sellaisenaan tapahtumia.

Kun etsitään riittävästi aineistoa, ihan jokaiseen astrologiseen tapahtumaan voidaan yhdistää pahoja, huonoja ja ikäviä asioita, ja näin on pimennyksen alle tulleiden oman kartan planeettojenkin kohdalla. Tämä kertoo kuitenkin vain elämästä, johon kuuluu koko kirjo ylä- ja alamäkineen, menestyksineen ja polvilleen lankeamisineen. Elämä ei ole pelkkää ruusuilla tanssimista, ja monien asioiden negatiivisuus on yllättäen oman päämme sisällä. Jokin tapahtumahetkellä vaikealta tuntuva seikka voi jälkeenpäin ymmärrettynä olla juuri se, mikä auttaa elämässä eteenpäin. Jälkiviisaasti voisi jopa ajatella niin, että olisinpa silloin ymmärtänyt asiakokonaisuuden, niin asioihin suhtautuminen olisi ollut paljon helpompaa. Pimennys saattaa juuri tuonkaltainen herkkyysaika ymmärtää jonkin asian nivoutuminen isompaan yhteyteen, kunhan kohdistamme huomiomme sen miettimiseen. Näin ajateltuna mielestäni on sääli, että hukkaamme meille tarjotun ”kyltin” ja sen sijaan kavahdamme pimennystä peloissamme. Pimennykset ovat osa elämää, eikä sitä pidä pelätä.

Lue lisää Tarjan astrologisia kirjoituksia hänen blogeistaan: http://astrologiantaika.wordpress.com/ ja http://hullunkuunaika.wordpress.com/

14.10.2013

Psykologia, astrologia ja psykologinen astrologia - Kirsi Halla-Seppälä

Toimittaja Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden Kompleksi-lehdestä otti minuun yhteyttä, koska oli tekemässä lehteen juttua astrologiasta. Vain yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus lukea kyseistä lehteä, joten ajattelin laittaa minulle esitetyt kysymykset ja niihin kirjoittamani vastaukset myös tänne ammattiastrologien blogiin. 

Toimittajan kysymykset ovat kursiivilla, omat vastaukseni ovat kysymysten alla.


Psykologit ja astrologit jakavat kiinnostuksen mielen ilmiöihin ja molemmat ammattiryhmät kohtaavat työssään ihmisiä, jotka kaipaavat neuvoa elämänsä ongelmiin. Mitä ajattelette psykologien ja astrologien suhteesta? Kilpailevatko he samoista asiakkaista? Olisiko näillä kahdella alalla jotain annettavaa toisilleen tai toisaalta opittavaa toisiltaan?

En usko, että astrologit ja psykologit kilpailevat samoista asiakkaista. Monelle käynti astrologin vastaanotolla on ainutkertainen tapahtuma elämässä, kun taas psykologin vastaanotolla käydään tyypillisesti useamman kerran jakso. On mahdotonta laittaa astrologeja yhden tietyn kategorian alle, koska riippuu astrologin pohjakoulutuksesta ja suuntautumisesta, mihin hän on erikoistunut, millaista asiakastyötä hän tekee. Moni astrologi ei edes pidä asiakasvastaanottoa vaan keskittyy tutkimukseen tai koulutukseen. Eli voimme mielekkäästi verrata psykologeja pelkästään länsimaista psykologista suuntautumista edustaviin astrologeihin, joilla on psykologian, sosiaali- tai terveysalan pohjakoulutusta ja jotka tekevät asiakastyötä. Näitä on Suomessa vain muutamia. 

Psykologinen astrologia on modernia länsimaista, humanistista astrologiaa (kaikki astrologit eivät siis edusta tätä suuntausta), ja se juontaa juurensa kreikan antiikin filosofiaan, roomalaiseen mytologiaan ja psykologiaan, erityisesti jungilaisuuteen. Näin ollen psykologiaa ei voida erottaa tästä astrologian suurvirrasta. Ero psykologian ja humanistisen astrologian välillä on veteen piirretty viiva, vaikka harva on siitä tietoinen tai haluaa sitä hyväksyä. Mytologia, arkkityypit, alitajunta, tietoinen mieli, minäkuva, ego, varjo, kiintymyssuhteet, tunneilmaisu, persoonallisuus, temperamentti ja niin edelleen, kaikki tämä on osa modernia astrologiaa. 

Psykologia voisi hyötyä astrologiasta suhtautumalla siihen itsetuntemusmenetelmänä, minän peilinä, sekä astrologian rikkaaseen mytologiseen taustaan tutustuen.  Astrologinen kartta on mielen kartta, ja se kertoo häkellyttävällä yksityiskohtaisuudella yksilön minäkuvasta, siitä mitä hän ajattelee itsestään ja maailmasta jossa elää, se kertoo yksilön varhaisesta vuorovaikutuksesta, tunneilmaisusta, tarpeista, psyyken keskeisistä haasteista ja valmiuksista sekä ihmissuhdeodotuksista ja tyypillisimmistä projektioista. Tämän huomaa jokainen, joka tutustuu astrologiaan kokemuksellisesti, karttoja laatien ja ihmisiä, heidän elämäntarinoitaan ja kokemuksiaan kuunnellen.


Mikä on tyypillisin ongelma tai elämänalue, johon asiakkaanne pyytävät apua?

Uskoisin että eri astrologien luo hakeutuvat erityyppiset asiakkaat erilaisine kysymyksineen. Astrologin luo ei aina hakeuduta ongelman kanssa, vaan oma kehitys ja itsetuntemus kiinnostavat. Ihmiset haluavat ymmärtää itseään, elämäntilannettaan ja ihmissuhteitaan paremmin. Monesti ihmissuhteisiin tai elämän suuntaan, uraan, ammattiin, opiskeluun ja omaan potentiaaliin liittyvät kysymykset askarruttavat.


Pohdin usein, tuleeko ammattitaitoni olemaan riittävän korkealla tasolla, kun olen valmistunut psykologiksi. Koetteko te koskaan tällaista epäilyä suhteessa omiin kykyihinne tai käyttämiinne ennustusmenetelmiin? Onko tässä ammatillisessa varmuudessa tapahtunut muutoksia ajan ja kokemuksen myötä?

Astrologia ei ole ennustusmenetelmä. Astrologia on itsetuntemusmenetelmä. Olen luonteeltani voimakkaasti asioita kyseenalaistava, ja olen käynyt monta syväluotaavaa ja kriittistä vaihetta pohtien käyttämääni työmenetelmää ja sen merkitystä itselleni ja asiakkailleni. Pyrin kehittämään itseäni ammatillisesti koko ajan. Astrologina olen tulkki, joka kääntää astrologian kieltä asiakkaalle, joka ei tätä symbolikieltä hallitse. Symbolikielestä suomeksi käännetty astrologinen kartta toimii asiakkaalle peilinä. Ohjaan asiakasta löytämään hänessä itsessään piilevät vastaukset. Tehtäväni on esittää oikeita kysymyksiä, herätellä ja vahvistaa kontaktia asiakkaan ja hänen sisäisen viisautensa välillä. 

Ammatillisessa varmuudessa on tapahtunut muutoksia vuosien myötä sekä niin, että kokemuksen ja lisäkoulutuksen myötä olen saanut varmuutta ja luottamusta siihen, että pystyn ammattitaitoisesti kohtaamaan haastaviakin tilanteita, mutta myös nöyryyttä ja ymmärrystä siitä mikä ja minkä luonteinen tehtäväni konsultoivana astrologina on. En ole ennustaja. En ole asiakkaan elämäntilanteen tai persoonallisuuden asiantuntija. En ole asiakkaan ongelmien ratkoja enkä näin ollen hänen neuvonantajansa siinä mielessä, että voisin sanoa mitä hänen missäkin tilanteessa pitäisi tehdä. 


Miten mielenterveysongelmat näkyvät työssäsi? Ohjaatteko koskaan asiakkaitanne mielenterveyspalveluihin? Oletteko itse opiskellut ns. valtavirran psykologiaa tai psykiatriaa?

Kohtaan hyvin harvoin mielenterveysongelmista kärsiviä asiakkaita työssäni. Tarpeen vaatiessa olen ohjannut asiakkaan mielenterveyspalveluihin ja myös antanut informaatiota siitä, millaisia palveluja on saatavilla ja miten niihin voi hakeutua. Itselläni on sosiaalialan pohjakoulutus, mutta olen opiskellut myös jonkin verran psykologiaa, sosiaalipsykologiaa ja psykoterapiavalmiuksia, sekä suorittanut muita ihmissuhdetyöhön liittyviä koulutuksia. Keskeisin asiakasryhmäni on työssäkäyvät, korkeasti koulutetut keski-ikäiset, ihmissuhdealalla olevat naiset. Asiakkainani on paljon psykoterapeutteja, opettajia ja sosiaalityöntekijöitä.


Arvioitteko asiakkaittenne mielenterveyden tilaa (oikeustoimikelpoisuutta)? Ts. jos teillä herää epäily, että apua pyytävä henkilö ei ole kykenevä tekemään itsenäisiä päätöksiä, otatteko hänet silti asiakkaaksenne?

Mikäli yhteyttä ottava henkilö vaikuttaa siltä, ettei ole kykenevä tekemään itsenäisiä päätöksiä, tai muuten vaikuttaa epävakaalta tai häiriintyneeltä, suosittelen hänelle hänen tilanteeseensa paremmin sopivia palveluja. Vastaanotollani ei käy vakavista mielenterveyshäiriöistä kärsiviä henkilöitä. 


Psykologit käyvät työnohjauksessa saamassa neuvoja ja tukea ammatinharjoittamiseen. Tuntuuko astrologin työ koskaan raskaalta? Miten huolehditte omasta työssäjaksamisestanne?

Toisinaan, tosin melko harvoin, kohtaan työssäni tilanteita, jotka tuntuvat raskailta. Näitä on mahdollista käsitellä ja purkaa ammattiastrologien yhdistyksen puitteissa, kollegoiden kanssa. Vastaanotto- ja koulutustilanteet ovat pääasiassa myönteisesti latautuneita, ihmiset ovat innostuneita uusista oivalluksista ja kokevat palvelut voimaannuttavina. Työni on luonteeltaan ratkaisukeskeistä, luovaa ja molemminpuolisesti antoisaa. Hyväksyvä läsnäolo on sekä elämäntapani, että asiakkaille työni kautta välittyvä oppi tai asenne. Työssäjaksamisen ongelmat liittyvät pääasiassa pienyrittäjyyden haasteisiin ja astrologiaan kohdistuviin asenteisiin, eikä niinkään asiakastyöhön. Pidän huolta itsestäni liikkumalla luonnossa ja elämällä mielekästä arkea lasten kanssa. 


Mitä haluaisitte sanoa Kompleksi-lehden lukijoille (Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoille)?

Älykkään ja validin mielipiteen astrologiasta voi perustaa vain todellisen tiedon ja kokemuksen varaan. On surullista miten paljon ennakkoluuloja ja virheellisiä käsityksiä astrologiaan liitetään. Astrologiaa ei tulisi arvioida luonnontieteen viitekehyksestä. Kulttuurihistoria, taide ja filosofia ovat paljon lähempänä sen luonnetta. Länsimainen moderni astrologia on psykologiaan ja mytologiaan pohjautuva itsetuntemusmenetelmä. Se on symbolikieli, jota voi ymmärtää vain kokemuksellisesti. Jokainen on itse oman elämänsä asiantuntija ja täten oman karttansa paras tulkitsija, mutta kuten musiikki vaatii tulkitsijan, jotta mystiseltä näyttävät nuottisymbolit tarkoittaisivat jotain niitä ymmärtämättömälle, myös astrologia vaatii astrologin tulkitsemaan kartan sinfoniaa. 

Lue lisää Kirsin mietteitä astrologiasta hänen blogistaan Awareness astrology.

16.9.2013

Newgrangen kivikautinen observatorio - Kristiina Mäntynen


Newgrange

Vietin tänä vuonna kesäpäivänseisauksen tienoilla muutaman päivän "pyhimysten ja oppineiden saarella" eli Irlannissa. Yhdeksi vierailukohteekseni valikoitui 40 km Dublinista pohjoiseen sijaitseva Newgrange. Kyseessä on kivikaudelta peräisin oleva hauta/astronominen observatorio. Se rakennettiin noin 3200 eaa. Tämä tekee siitä noin tuhat vuotta vanhemman kuin vaikkapa Englannin Stonehenge ja monia satoja vuosia vanhemman kuin Egyptin pyramidit.

Newgrange sijaitsee Boynejoen laaksossa, etelään avautuvan töyrään keskeisimmällä paikalla. Halkaisijaltaan noin 80 metrisen kummun sisälle johtaa kivipaasien rajaama, kapea käytävä. Kokonaisuudessaan 24 metriä pitkä onkalo päättyy 6 metriä korkeaan, kiviholvattuun kammioon. Talvipäivänseisauksen aamuna käytävän suuaukon päällä olevasta valoaukosta paistavat auringonsäteet valaisevat kammion takaseinän 17 minuutin ajaksi. Tämä tapahtuu myös muutama päivä ennen ja jälkeen talvipäivänseisauksen. 5000 vuotta sitten valo osui tarkalleen kammion taustaseinään. Nykyään prekession vaikutuksesta valo osuu käytävän keskilinjasta hiukan sivuun.


Perustukset paljastavassa pienoismallissa näkyy kivikäytävä ja kummun reunakiveys. (Kuva vierailukeskuksen näyttelystä.)

Vaikka kumpurakennelma on jo itsessään merkittävä, se on kuitenkin vain osa monien vastaavien, pienempien kumpujen ja rituaalipaikkojen kudelmaa. Aivan Newgrangen lähellä, koillisessa ja luoteessa ovat Dowthin ja Knowthin kummut. Dowth on suunnattu kohti talvipäivänseisauksen auringonlaskua ja Knowth kohti kevätpäivän- sekä syyspäiväntasauksia. Ympäristössä on lisäksi jäänteitä monista muista kummuista ja myöhemmin rakennetuista kivikehistä. Niistä kaikista saa kokonaiskuvaa esimerkiksi tästä Boynen laakson interaktiivisesta kartasta.

Skotlannin suunnasta Irlantiin saapuneella kivikautisella kulttuurilla on tuskin ollut mitään yhteyttä tuon ajan kiinalaiseen kulttuuriin. Minun on kuitenkin Boynen laakson karttaa katsoessani mahdotonta olla vetämättä yhtäläisyyksiä sen ja kiinalaisen fengshuin kuvaamien ideaalipaikkojen välille. Molemmissa toistuvat etelärinne, edessä lempeästi kaartuva joki ja ympärillä kumpuileva maasto. Nämä tekijät luovat paikan jolla on aivan erityistä vetovoimaa. Newgrange onkin erinomainen esimerkki siitä, miten paikka voi luoda kokijassaan perille saapumisen ja tässä ja nyt -olemisen tunteen. Paikka johdattaa siis kokemukseen jonka moni määrittelee pyhäksi. Tämä pyhän paikan henki myös osaltaan selittänee sitä, miksi Newgrangen kivikautinen kumpu on säilynyt vuosituhansien ajan kutakuinkin koskemattomana.


Nykyinen julkisivu on arkeologi Michael J. O'Kellyn suunnittelema rekonstruktio.

Kummun perusteelliset arkeologiset kaivaukset suoritettiin 1962-1975 professori Michael J. O'Kellyn johdolla. Hän myös ensimmäisenä oivalsi luolan suulla olevan valoaukon merkityksen. Muut tutkijat ovat hänen jälkeensä laatineet monia teorioita kummun merkityksestä rakentajilleen. Esimerkiksi spiraalein koristeltujen reunakivien symboliikasta on runsaasti eri näkemyksiä. Ainakin on varmaa, että luolan kammiota on käytetty myös hautana.

Arkeologeilla on harvoin ollut vankkaa astronomista tietämystä. Niinpä arkeoastronomia onkin vielä melko uusi tieteenala. Nykyisten tietokonesimulaatioiden avulla on kuitenkin helppo tarkastella taivaankantta takautuvasti, sellaisena kuin se vaikka kivikauden ihmisille näyttäytyi. Tämä antaa aivan uusia mahdollisuuksia kivirakennelmienkin suuntien ja keskinäisten suhteiden vertailuun. Nämä tutkimusmenetelmät ovatkin tuoneet paljon uutta siihen mitä olemme aikaisemmin tienneet kivikauden astronomisesta tietotaidosta. Irlannin osalta tätä valottaa esimerkiksi kirja Island of the Setting Sun: In Search of Ireland's Ancient Astronomers. Vaikuttaakin siltä, että Irlannin muinaiset rituaalipaikat on huomattavasti harkitummin sijoitettu ja suunniteltu kuin mitä aikaisemmin on lainkaan osattu ajatella.


Sisäänkäynnin päällä oleva valoaukko ja julkisivukiveystä.

Tänä syksynä omatkin kivikautiset observatoriomme ovat päässeet uutisiin. Tähdet ja avaruus -lehti 6/2013 esitteli nimittäin syyskuun alussa uusinta Suomesta löydettyä jätinkirkkoa. Tällaiset rakennelmat todistavat, miten vuodenkierron tarkkailu on ollut meidänkin esi-isillemme yksi arjessa selviytymisen edellytys.

Perinteiden säilymisestä sain itse koskettavan kokemuksen, kun matkaltani juhannuksena palatessani vihreää maisemaamme täplittivät kirkkaan oransseina hohtavat kokot. Tuhansien vuosien takaiset perinteet elävät meissä siis edelleen, vaikkakin vain pieninä, väliaikaisesti syttyvinä valopisteinä.

Newgrange ympäristöineen on Unescon maailmanperintökohde ja alueelle tehtävät vierailut ovat tarkasti säädeltyjä. Käynti kannattaa siis suunnitella hyvin etukäteen.

Lisätietoja: www.newgrange.com

Kristiina Mäntynen, arkkitehti ja fengshui-konsultti

14.7.2013

Tähtitaivaan musiikkia - Erkki Lehtiranta

Tähtitaivaan musiikia – musiikin ja astrologian kohtaamisia

Musiikin ja astrologian yhteydet ovat monet ja moninaiset. Esimerkiksi Pythagoras pohti 2500 vuotta sitten sfäärien soiton ideaa. Hänen mukaansa planeetat lauloivat kulkiessaan taivaalla. Ajatus hämmästytti jo filosofin ja ensimmäisen länsimaisen tiedemiehen aikalaisia, mutta on samalla ollut yksi mystiikan keskeisiä teemoja, jonka yhä uudet sukupolvet ovat löytäneet.

Suuri tähtitieteilijä ja astrologi Johannes Kepler tutki tätä samaa teemaa 1600-luvun alkupuolella. Hän uskoi lukujen, planetaaristen liikkeiden ja musiikin väliseen kolmiyhteyteen. Tämä yhteys oli hänen innoituksensa, joka johti Keplerin lakeina tunnettujen planetaaristen lakien löytämiseen.

Pythagoraan ajatuksiin ja myös Keplerin löydöksiin tuli aivan uudenlaista katetta, kun NASA:n avaruusluotaimet tallensivat 1980-luvulla mm. taivaankappaleiden magnetosfäärien ja aurinkotuulen kohtaamisten tuottamaa informaatiota. Se dekoodattiin ihmisen kuuloalueelle (n. 20 – 20 000 hertsiä eli värähdystä sekunnissa) ja huomattiin, että materiaali sisälsi paljon musiikillisia rakenteita.

Elementit ja musiikki

Musiikin ja astrologisten tekijöiden suhdetta pohdittaessa voidaan ottaa esiin myös hieman toisenlaisia, ehkäpä käytännöllisempiä kuulokulmia. Hyvänä esimerkkinä ovat tunnettujen säveltäjämestareiden ja heidän edustamiensa astrologisten elementtien suhde. Tämä on tietysti yksinkertaistava malli, mutta voi siitä huolimatta valottaa sitä, miten kuuluvat musiikissa. Ainakin joissain tapauksissa eri elementtien arkkityyppiset laadut ovat selvästi läsnä.

Olen valinnut tarkasteluun muutaman viime vuosisatojen tärkeimmistä musiikkimestareista, joiden teokset ovat ilahduttaneet ja kohottaneet miljoonia ihmisiä vuosikymmenten ja –satojen ajan.

Klassiset elementit (tuli, maa, ilma ja vesi) on usein yhdistetty luonteenlaatuihin, esimerkiksi Galenokselta peräisin olevaan keskiajan ja renessanssin “humoraalioppiin”: tuli edustaa kiivasta koleerista, ilma iloista sangviinista, maa hidasta flegmaattista ja vesi synkkää melankolista luonnetta. Nämä luonnehdinnat ovat tietysti oman aikansa lapsia, mutta voivat kuitenkin antaa suuntaa ajatuksillemme. Elementit liittyvät eri eläinradan merkkeihin seuraavasti:

Tuli – Oinas, Leijona ja Jousimies
Maa – Härkä, Neitsyt ja Kauris
Ilma – Kaksonen, Vaaka ja Vesimies
Vesi – Rapu, Skorpioni ja Kalat

Tuli ja maa, Beethoven ja Brahms

Tulielementin tyylipuhtaimpia edustajia sävelten mestareiden parissa on Ludwig van Beethoven (16.12.1770 - 26.3.1827), tuo myöhäisklassismin ja varhaisen romantiikan säveltäjänero, jonka musiikissa soivat vapaudenrakkaus, perimmäisen totuuden etsintä, suuruus ja suoraviivaisuus.  Beethovenilla on toki herkät hetkensä, mutta usein musiikki etenee tulisesti ja pyrkien ikään kuin vakuuttamaan ihmiset. Näin tämä juttu ON! Kuulostaako tulielementiltä? Ihan varmasti.

Hienoimpia ilmaisuja beethoveniaanisesta sisäisestä palosta ovat Kohtalonsinfonia (Sinfonia nro 5; sen Beethoven sävelsi saadessaan tietää tulevansa kuuroksi) ja jättiläismäinen Kuorosinfonia (Sinfonia nro 9), joka mullisti solisti- ja kuoro-osuuksineen koko sinfonisen kirjallisuuden.

klikkaa kuva suuremmaksi

Beethoven sanoikin parhaaseen jouskarityyliin, että mikäli hänellä olisi käytössään vielä useampia orkestereita, ne eivät siltikään riittäisi hänelle ilmaisemaan kaikkea sitä, mitä hän halusi ilmaista musiikkinsa kautta. Tällä äkkiväärällä, omasta arvostaan hyvin tietoisella säveltäjämestarilla oli lisäksi syntymäkartallaan Jupiter (Jousimiehen hallitsijaplaneetta) ilman aspekteja eli määräkulmia muihin planeettoihin. Tällainen aspektiton planeetta saa yksilön usein toimimaan jotenkin kaikki-tai-ei-mitään –pohjalta. Säveltäjän oma kommentti puhuu puolestaan.

Jos Beethoven on hyvin tyypillinen tulielementin edustaja musiikissa, yhtä tyypillinen maaelementin säveltäjä on Johannes Brahms (7.5.1833 - 3.4.1897). Myös hän oli hyvin tuottelias säveltäjä, jonka musiikissa klassiset piirteet yhdistyivät romantiikan aikakauden henkeen.

klikkaa kuva suuremmaksi

Maalementti edustaa tuleen verrattuna päinvastaista lähestymistapaa todellisuuteen ja taiteeseen. Maaelementille on tyypillistä juurevuus, käytännöllisyys, harkinta, verkkaisuus ja rakenteiden lujuus. Nämä kaikki ovat läsnä Brahmsin tuotannossa, joka sisältää mm. kamarimusiikin rakastetuimpia helmiä, neljä sinfoniaa, kaksi pianokonserttoa ja ehkäpä huipentumana Saksalaisen sielunmessun.

Brahmsin musiikin arkkitehtonisuus, rakenteellinen eheys, teemojen hidas kehittely, loogisuus ja bassolinjojen kannatteleva voima viittaavat kaikki juuri maalementin vaikutukseen. Brahms ikään kuin rakentaa musiikillista pyramidia alhaalta ylöspäin, pohjakerroksista korkeuksiin. Upeimpia saavutuksia tässä ovat kolossaalinen 2. pianokonsertto ja 4. sinfonia, joka on yksi kauneimmista koko sinfoniakirjallisuudessa.

Brahmsin musiikki ei virtaa yhtä vuolaana kuin monen muun klassisen mestarin säveltaide, mutta jos se häviäävuolaudessa, se voittaa rakenteiden lujuudessa ja muotojen hiotussa puhtaudessa. Tämä musiikki inspiroi oivallisesti esimerkiksi kirjoittajia, niin kuin olen vuosikaudet havainnut.

Kyllä Brahmsin musiikista löytyy toki tultakin. Hänen nousumerkkinsä on luultavasti Oinas, ja tästä eläinradan ensimmäisestä merkistä löytyvät myös Pluto, Jupiter ja Merkurius, jotka sijaitsevat lisäksi aivan askendentilla. Mestarin laajassa tuotannossa ehkäpä rakastetut Unkarilaiset tanssit edustavat puhtaimmillaan tätä tulisempaa Brahmsia. Hänen kartaltaan löytyy muuten yksi keskeisimmistä taiteen aspekteista eli Venuksen ja Neptunuksen kolmio, joka viittaa tyypillisesti jo aiemmissa elämissä hankittuun musiikilliseen lahjakkuuteen.

Ilma ja Vesi – Mozart, Mendelssohn ja Chopin

Ilma on elementeistä ilmavin, sosiaalisin ja kommunikatiivisin. Sen korostuneisuus voi tehdä ihmisestä eräänlaisen “sosiaalisen päiväperhosen”, kaikista ja kaikesta kiinnostuneen, uteliaan yksilön, joka kuitenkin voi kuluttaa liikaa voimiaan suuntaamalla niitä kaikkiin ilmansuuntiin. Venäläinen sanonta kuvaa hyvin tätä ylenpalttisuutta: jos metsästään kahta jänistä yhtä aikaa, ei ehkä saa kumpaakaan.

Musiikissa tämä elementti tuottaa yleensä ilmavuutta, kepeyttä ja ehkäpä älyllisiä painotuksia, jotka eivät välttämättä tavoita sydämen sävellajia. On toki poikkeuksiakin. Suurista säveltäjämestareista ehkäpä Wolfgang Amadeus Mozart (27.1.1756 – 5.12.1791) ja Felix Mendelssohn (3.2.1809 – 4.11.1847) edustavat ilmaelementin kypsimpiä hedelmiä. Molemmat ovat musiikinhistorian suurimpia luonnonlahjakkuuksia, ja heidän musiikissaan – ehkäpä erityisesti sinfonioissaan – sävelet kohoavat korkeisiin sfääreihin ja avaavat kuulijoille uusia oivalluksia todellisuuden luonteesta.

klikkaa kuva suuremmaksi

On sanottu niinkin, että Albert Einstein (joka oli kelpo amatöörimuusikko) sai inspiraation suhteellisuusteoriaansa juuri Mozartin musiikista. Lisäksi Einstein kirjoitti, että ”Emme voi luopua toivosta ihmiskunnan suhteen, kun tiedämme, että Mozart oli ihminen.”

Mozartin syntymäkartalla Jupiterin sijainti Vaa’an merkissä on varsin tyypillinen taiteen indikaattori, kun taas Auringon ja Saturnuksen yhtymä viittaa auktoriteettiongelmiin – niitähän rakastettu säveltäjä kohtasi läpi elämänsä. Kuitenkin hänen innoituksensa oli valtava, hänhän kuuli musiikin henkisesti ja kirjoitti sitten kuulemansa paperille.

Tunteisiin liittyvän vesielementin ehkä tyypillisin edustaja suurten säveltäjien joukossa on Frédéric Chopin (1.3.1810 – 17.10.1849), joka on pianomusiikin ehkä suurin nero ja kehittäjä. Chopinin musiikin tunneskaala on valtava, ja monet sävellykset viittaavat lisäksi suoraan vesielementtiin (mm. Sadepisarapreludi ja Valtamerietydi).

Kalojen mer(k)issä syntyneen ihmisen tunnevoima, emotionaalinen herkkyys ja rikas mielikuvitus saavat hienostuneen soivan ilmauksensa puolalaismestarin kuolemattomissa preludeissa, etydeissä, masurkoissa, poloneeseissa ja muissa teoksissa, joissa Chopin opetti pianon laulamaan.  Lukemattomat ihmiset ovat saaneet lohdutusta näistä kimmeltävistä sävelistä, joita on käytetty omana aikanamme myös mm. enkeliyhteyksien voimistamiseen, meditaatioon  ja muihin henkisyyden ilmentymiin.

Tietysti mm. nousumerkki värittää niin säveltäjillä kuin kaikilla muillakin aurinkomerkin vaikutusta. Chopinin Neitsyt-nousu näkyy hyvin hänen päättymättömässä omien teostensa korjailussa, pikkutarkkuudessa ja täydellisyyden tavoittelussa.

Moderneista säveltäjämestareista ehkä tyypillisin Kalojen merkin edustaja on armenialais-yhdysvaltalainen Alan Hovhaness (8.3.1911 – 21.6.2000), jonka yli 70 sinfoniaa ja lukematon määrä muita teoksia on ehtymätön aarreaitta kaikille musiikin, mystiikan ja astrologian yhteyksistä kiinnostuneille. Suuri vesikolmio – mukana Neptunus Ravussa, Jupiter Skorpionissa ja Aurinko Kaloissa – läpäisee Hovhanessin kartan ja kertoo hänen kohdallaan valtavasta henkisestä inspiraatiosta ja nosteesta.

* * *

Tämä on hyvin lyhyt ja kursorinen johdanto kiehtovaan aihepiiriin. Olen kirjoittanut mm. sfäärien soiton teemasta laajemmin kirjassani Musiikin korkeammat oktaavit – ääni ja musiikki meissä ja maailmankaikkeudessa (Dialogia, 2004) ja Suomen astrologisen seuran Astrologos-lehdessä.

Erkki Lehtiranta

26.6.2013

Kesähoroskooppi - Maarit Laurento

Kesähoroskooppi

Kesälehtien tuplanumeroissa sekä uuden vuoden alun lehdissä horoskoopit ovat haluttua mediasisältöä. Mutta monikaan lehden lukija ei tiedä, että horoskooppi on astrologiassa varsin nuori ja tuore asia, sillä on itse asiassa vasta reilu 80-vuotinen historia. Mistä siis kaikki alkoi? Miten meidän kaikkien tuntema viikkolehtihoroskooppi oikein sai alkunsa vajaa sata vuotta sitten? 

Yleisin vastaus on, että viikkolehtihoroskoopin kehitti lontoolainen astrologi Richard Harold Naylor elokuussa 1930. Kaikki lähti siitä, kun Englannin hoviin oli syntynyt uusi prinsessa, Margaret, torstaina 21.8.1930, minkä jälkeen lehdet julkistivat kilpaa uutista. Sunday Expressenin päätoimittaja etsi ilouutiseen tuoretta näkökulmaa ja pyysi silloista julkkisastrologi Cheiroa tekemään pikkuprinsessasta astrologisen katsauksen tulevaan sunnuntain numeroon. Cheiro oli kuitenkin kiireinen ja siirsi toimeksiannon assistentilleen, R.H. Naylorille, joka tarttuikin innolla tehtävään. Juttu julkaistiin lehden sunnuntainumerossa 24.8.1930, ja se herätti yleisön kiinnostuksen välittömästi. Toimitukseen tulvi kiitoskirjeitä sekä pyyntöjä uusista kolumneista. Naylor pestattiinkin saman tien vakiokirjoittajaksi lehteen, ja jo seuraavalla viikolla ilmestyi juttu otsikolla ”Oletko syntynyt syyskuussa?”. Lokakuussa 1930 päätoimittaja esitteli ylpeänä uutta sarjaa “Mitä tähdet kertovat tällä viikolla?”:
                     
Sunday Express on saanut niin useita lukijakirjeitä liittyen R.H. Naylorin viime viikkoina lehdessämme julkaistuihin hämmästyttäviin ennustuksiin, että olemme sopineet hänen jatkossa kirjoittavan artikkelin viikoittain yksinoikeudella meille. Tämä artikkeli tulkitsee astrologiset merkit, jotka vaikuttavat kansallisiin ja globaaleihin asioihin kullakin viikolla. Hän antaa varoittavia neuvojan niin sijoittajille, kilpaurheilijoille kuin poliitikoillekin, sekä lisäksi kertoo, mitä sinun tulee huomioida, jos olet syntynyt ko viikolla.

Horoskooppien alkutaipaleen suosiosta kertoo sekin, että jos Naylor kirjoitti kolumnissaan, että ”maanantaina ei kannata ostaa mitään”, markkinoilla oli hiljaista.

Horoskoopin perintö

Vaikka kunnia horoskooppien keksimisestä meneekin muualle, R.H. Naylor teki yhtä kaikki horoskoopeista maailmankuuluja. Tämä kuuluisin ensimmäinen horoskooppi alkaa seuraavalla tavalla (artikkelin keskellä prinsessan kartta esitettynä):

Ohessa on pikkuprinsessan ”horoskooppi”. Taivaankansi on esitetty tarkoituksenmukaisessa muodossa hänen syntymähetkenään, leikattuna auki tarkastelulle kuin kuorittu appelsiini. Kuvion yläpuoli edustaa näkyvää taivasta, kun taas alapuoli kuvaa taivasta jalkojemme alla, horisontin alapuolella. Kuvion eri puolille sirotellut symbolit näyttävät kahdentoista eläinradan merkin ja planeettojen sijainnit ikään kuin astronomisena pikakirjoituksena.

Kartta 1. Prinsessa Margaretin syntymäkartta.

Naylorin kirjoittama ja Sunday Expressen 24.8.1930 julkaisema profiili prinsessa Margaretista ja horoskooppityyliset kuvaukset muutaman aurinkomerkin syksystä 1930 upposivat lukijoihin niin, että he halusivat niitä lisää. Naylor kirjoitti:

Jotkin prinsessan peruspiirteet ovat yhteneväisiä kaikille elokuussa syntyneille – siten hän on astrologinen serkku kaikille Sunday Expressin lukijoille, joiden syntymäpäivä sattuu samalle päivälle prinsessan kanssa. Näitä piirteitä ovat lojaalisuus, ylpeys ja viehätysvoima, josta henkilö voi tulla myös riippuvaiseksi mutta vahvalla tahdolla varustettuna. 

Nykyisiä horoskooppeja muistuttavat erityisesti Naylorin sanat:

Ne Sunday Expressin lukijat, joilla on onni syntyä heinäkuun ensimmäisellä viikolla minä tahansa vuonna aloittavat hyvin suosiollisen ajanjakson.

Nämä legendaariset rivit muokkasivat horoskooppigenrestä yhden aikakautemme suosituimman mediatuotteen, joka on eri muodoissaan ollut lehdissä kuluneet reilu 80 vuotta.

Sunday Expressin jälkeen suureen suosioon ja tilaisuuteen tarttui myös muun muassa People-lehti julkaisemalla palstaa Plan With The Planets. Yhdysvalloissa alkoi 1930-luvun alussa ilmestyä useissa lehdissä erilaisia astrologisia kolumneja ja horoskooppipalstoja. Lumipalloefekti oli valmis ja horoskooppien valtakausi oli alkanut. Loppu on historiaa, nykyisin ne löytyvät useista lehdistä. 

Horoskoopit ovat käyneet läpi useita vaiheita. 1900-luvun alun innostuksen ja ihastuksen jälkeen horoskoopit ovat kokeneet vahvaa vastarintaa niin skeptikkojen kuin astrologienkin puolelta. Skeptikot ovat kritisoineet astrologiaa horoskooppeina ja astrologit puolestaan ovat olleet nyreissään astrologian marginalisoinnista yleisiksi ja yksinkertaisiksi horoskoopeiksi. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että horoskoopit ovat tulleet jäädäkseen.

Mutta tiesitkö, että horoskooppi syntyi itse asiassa astrologian kritiikin jalanjälkiin? Miten? Lue lisää: Jokanaisen astrologiaa – opi tekemään horoskooppeja (Laurento, 2013). Ks. kirjan sisältö


3.2.2013

Astrologin vastaanotolla - Elina Haapanen

Astrologin vastaanotolla    

Työssäni astrologina olen pannut merkille, että asiakkaat ovat usein vastaanotolle tullessaan epätietoisia siitä, mistä aiheista astrologi voi tarjota perusteltua informaatiota. Yleisin harhakäsitys liittyy astrologian käsittämiseen ennustamismenetelmänä, mitä se kuitenkaan ei ole. Astrologi tutkii eri ajanjaksojen tarjoamia haasteita ja mahdollisuuksia, mutta mitään varmaa tulevasta ei voi tietää, vaikka ihminen on sellaista halunnut ja yrittänyt kautta aikojen. Suurempi anti astrologialla on itsetuntemuksen syventäjänä, ja ihmisen pohtiessa toimintaansa, vaikuttimiaan ja suuntaa elämälleen.  Tässä mielessä astrologinen symbolikieli voi peilata ihmisen kokemusmaailmaa monitahoisesti minkä tahansa elämänalueen suhteen.

Riippuu toki astrologista, mihin astrologian monista osa-alueista hän on erikoistunut, mutta yleisesti ottaen astrologi voi perustellusti tulkita ja keskustella asiakkaan kanssa seuraavista aiheista:

Itsetuntemus 
Syntymähetken perusteella laadittu kartta kuvaa monipuolisesti temperamenttia, luonteen eri laatuja sekä niitä kehitystehtäviä, joiden kanssa joudumme työskentelemään kokeaksemme elämämme mielekkääksi. Astrologinen tieto voi auttaa tunnistamaan ja hyväksymään itsessä olevia puolia, jotka ovat ennen olleet tietoisuudelta pimennossa. Jossain määrin on myös mahdollista jalostaa niitä keskeneräisiä ominaisuuksia, jotka on tuotu tietoisiksi. 

Myönteisessä mielessä astrologinen tieto antaa mahdollisuuden juurtua syvemmin omaan itseen sellaisena kuin on.  Aurinko-Oinaan ei ole tarkoitus muuntua Aurinko-Kalaksi tai  Kuu-Skorpionin Kuu-Jousimieheksi, vaan jokainen on parhaimmillaan omana itsenään -  kun toteuttaa oman karttansa merkki- ja huonesijoituksia iloiten omasta yksilöllisyydestään.

Syntymäkartta tarjoaa niin laajan tietopankin, ettei sitä voi kahlata kerralla kattavasti lävitse. Paremminkin se toimii syvenevänä itsetutkiskelun peilinä, jonka äärelle voi palata aina uudesta näkökulmasta, tarkastelemaan sitä tilannetta, joka on käsillä.

Tulevien haasteiden ja mahdollisuuksien ennakointi
Astrologian kielellä puhutaan transiiteista, jotka tarkoittavat planeettojen liikkeen merkistä toiseen tekemiä kontakteja syntymäkartan planeettasijainteihin. Kyse on herkkyyskausista, jolloin elämä kutsuu meitä keskittämään voimavarojamme tietyille elämänalueille. Joskus on aika keskittyä kotiin ja perheeseen, toisena ajanjaksona on enemmän aikaa omalle itselle ja harrastuksille, joskus taas on suotuisinta opiskella tai rakentaa uraa. 

Toki nämä herkkyyskaudet myös lomittuvat toisiinsa, sillä yhtä aikaa on jatkuvasti meneillään monenlaisia transiitteja. Tutkimalla ajanjaksojen teemoja astrologin kanssa voi hahmottaa elämänkulun suurempia kokonaisuuksia, mikä usein auttaa jäsentämään asioita selkeästi, rauhoittaa mieltä ja antaa ymmärrystä vaikeiden ajanjaksojen ohimenevyydestä.

Tulevia ajanjaksoja voidaan tarkastella myös muiden tekniikoiden, esimerkiksi progressioiden ja auringonpaluukarttojen avulla. Kaikki astrologit eivät ole perehtyneet eri menetelmiin yhtä perusteellisesti, vaan suosivat jotain näistä.

Ihmissuhteiden ymmärtäminen
Kahden tai useamman ihmisen syntymäkarttoja vertailemalla saa tietoa ihmissuhteissa vaikuttavasta dynamiikasta, sekä suhteen vahvuuksista että haasteellisista puolista. Etenkin haasteiden tarkastelu on hedelmällistä, koska niitä emme voi välttää.  Esimerkiksi Merkuriusten hankalat aspektit karttojen välillä merkitsevät väärinkäsityksiä ja eriäviä mielipiteitä. Karttoja vertaillessa voi ymmärtää, ettei kumppani ole tahallaan hankala, vaan hän viestii itselleen ominaisella tavalla, joka on erilainen kuin itsellemme luontevin tapa. Kun tulemme tietoisemmaksi omista ja toisen ominaisuuksista, on helpompi olla myötätuntoinen ja hyväntahtoisesti rakentaa siltaa kahden erilaisen toimintatyylin välille. Karttavertailun menetelmiä ovat synastria, joissa kahden ihmisen karttaa vertaillaan toisiinsa erillisinä karttoina ja kompositio, jossa kaksi karttaa yhdistetään yhdeksi.

Hankkeiden onnistunut ajoitus
Astrologisen kartan voi laatia lähes minkä tahansa asian aloittamishetkelle. Hankkeita, joiden ajoitusta voi suunnitella astrologin avustuksella, ovat esimerkiksi häät, talokaupat tai yrityksen perustaminen. On mahdollista ottaa huomioon useampia astrologisia tekijöitä, jotka ovat suotuisia kyseessä olevan asian aloittamiselle ja sen koko elinkaarelle. 

Suotuisten maantieteellisten alueiden kartoitus
Astrokartografia on astrologian sovellutus, jonka avulla voidaan tutkia, miltä tuntuu asua tai oleskella eri puolilla maailmaa. Toiset paikat ovat suotuisampia opiskeluun ja työntekoon, toiset huvitteluun tai romantiikkaan. Joillakin paikkakunnilla koemme törmäävämme jatkuviin vastoinkäymisiin.  Näitä tietoja voi hyödyntää esimerkiksi, jos suunnittelee muuttoa tai matkaa kauemmaksi. 

Elina Haapanen, YTM, ammattiastrologit ry:n jäsen