Suomen Ammattiastrologit ry on suomalaisten ammattiastrologien perustama yhdistys, jonka tarkoitus on tiedottaa astrologiasta yleisölle ja medialle. Yhdistyksen jäsenet antavat laadukasta astrologista palvelua asiakkailleen. Suomen Ammattiastrologit ry on ammattiastrologien etujärjestö, joka haluaa parantaa astrologien toimintaedellytyksiä Suomessa. Kollegojen kanssa voi keskustella luottamuksella ammatinharjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Periaatteet


Eettiset ohjeet
Suomen Ammattiastrologit ry:n jäsenastrologien eettiset ohjeet
Astrologin eettisten ohjeiden tarkoitus on tukea astrologia hänen työssään sekä turvata asiakkaan asema. Suomen Ammattiastrologit ry:n jäsenastrologit ovat sitoutuneet noudattamaan näitä ohjeita toiminnassaan.

Suhtautuminen omaan toimintaan
Astrologin tavoite on kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan. Hänen toimintansa on vilpitöntä ja vastuuntuntoista.

Suhtautuminen asiakkaisiin
Astrologin tavoitteena on asiakkaan hyvinvointi ja hänen toimintaansa ohjaa pyrkimys ymmärtää asiakkaan arvomaailmaa, tapoja ja tarpeita. Asiakkaalle tulee kertoa, että vastuu ja päätöksentekovalta asiakkaan elämästä on hänellä itsellään. Astrologi on vaitiolovelvollinen niistä henkilökohtaisiksi katsottavista asioista, jotka tulevat hänen tietoonsa konsultaatiotoiminnan myötä. Palvelun hinta ilmoitetaan asiakkaalle ennen konsultaatiota. Mikäli astrologin johtopäätökset perustuvat johonkin muuhun kuin astrologiseen karttaan, joka on laskettu määrätylle maantieteelliselle paikalle, vuodelle, kuukaudelle, päivälle, tunnille ja minuutille astrologi ilmoittaa tämän asiakkaalle.

Suhtautuminen julkisuuteen
Astrologit pyrkivät tukemaan astrologian tutkimusta ja ylläpitämään korkeatasoista keskustelua astrologiasta julkisuudessa. Astrologi pidättäytyy julkisesta keskustelusta koskien yksityisen henkilön astrologista karttaa ja kirjoittamasta julkisesti siten että henkilö olisi tunnistettavissa, ellei siihen ole henkilön lupaa. Mikäli astrologi käyttää jotain muuta menetelmää analyysin perustana, hän selostaa käytetyn menetelmän myös esiintyessään julkisesti astrologian nimissä.

Suhtautuminen ammattikunnan jäseniin
Astrologit tukevat toisiaan työssään ja ammatillisessa kehittymisessä eri lähestymistavoista ja näkemyksistä huolimatta. Mikäli he havaitsevat astrologian vääristelyä ja väärinkäyttöä, he ilmoittavat siitä suoraan niille jotka ovat toimista vastuussa tai mahdollisimman yksityiskohtaisesti Suomen Ammattiastrologit ry:lle.

Markkinointi
Astrologin markkinointi on luonteeltaan tiedottavaa ja ylisanoja välttävää.

Suomen Ammattiastrologit ry, 2009