Suomen Ammattiastrologit ry on suomalaisten ammattiastrologien perustama yhdistys, jonka tarkoitus on tiedottaa astrologiasta yleisölle ja medialle. Yhdistyksen jäsenet antavat laadukasta astrologista palvelua asiakkailleen. Suomen Ammattiastrologit ry on ammattiastrologien etujärjestö, joka haluaa parantaa astrologien toimintaedellytyksiä Suomessa. Kollegojen kanssa voi keskustella luottamuksella ammatinharjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

English / Svenska

Welcome

The Professional Astrologers in Finland was founded in the summer 2000 as an association and organisation for Finnish  astrologers. Our main purpose is to inform the media about the latest innovations in astrology and to co-operate within Finnish and international forums. The organization provides seminars, lectures and fairs within the astrological field. 
If You have questions concerning astrology in Finland, don´t hesitate to contact us! 


For readings in English: 

Tarja Enoranta (chairwoman) Anne Sundell (vice­chair) is an Registered Nurse and Developmental Psychologist. She has got astrological educations from MISPA  (Mercury Internet School of Psychological Astrology (UK) and is the Finnish Sattelite for OPA (Organization for Professional Astrology). Anne has worked in the area of Social Welfare, and has cross cultural experiences.
info@astroservice.fi
http://astroservice.fi/en/


Kristiina Mäntynen is an architect (MA) who is specialised in classical Chinese Feng Shui. She has conducted Feng Shui seminars and done consultations and Feng Shui architecture since 1999. She is the founder and Chair of the Finnish Feng Shui Association.
info@fengshui­arkkitehti.fi

Kirsi Halla-Seppälä is a solution focused therapist and a professional astrologer. She has been working with astrology since 1995 and is specialised in therapeutic, intuitive and spiritual astrology as a tool for expanding awareness, presence, well-being and joy in everyday life.
contact@kirsihallaseppala.fi
http://kirsihallaseppala.fi/

Maarit Laurento has been professional astrologer since 1997. She is specialised in business astrology (board member in ISBA). Her office is located in Helsinki and the astrological Theme Park Villa Tauro in Somero.


Erkki Lehtiranta MA, astrologer, musicologist, lecturer, writer and journalist. Erkki is specialised in spiritual astrology. He has written several books (in Finnish) on different spiritual topics, i.e. Astrology and The Spiritual Path (2008),The Higher Octaves of Music (2004, )The Readings of Truth (2017) and more.
erkki@smilingstars.fi
Seppo Tanhua has been a professional astrologer for over 20 years. He lives in Tampere with his wife Eija and his son Topias. He is working primarily with his web site www.astro.fi which has more than 200 000 individual visitors per month.

 

Paula Parjo is an Finnish astrologer and Feng Shui consultant. She offers Four Pillars of Destiny astrological readings. Välkommen till sidan!

De finländska professionella astrologerna grundades år 2000 som en organisation för de sim i vårt land jobbar med astrologi. 
Vårt syfte är att informera media om de senaste astrologiska rönen och att samarbeta med finländska och internationella astrologiska sällskap. Föreningen fungerar även som övervakare av en god astrologisk praxis i vårt land.
Om du har frågor kring astrologi eller astrologernas arbete, tveka inte att kontakta oss!

Vad är en astrologisk analys?

En astrologisk tolkning baserar sig alltid på ditt födelsedatum, födelseklockslag och födelseort. Dessa uppgifter behövs för att kunna ställa ditt personliga horoskop. 

Det finns många olika astrologiska tolkningar. Alla astrologer har sin egen nisch eller expertis och det lönar sej alltid att besöka flera
olika astrologer.

På nätet får man ofta beställa s.k. datagjorda astrologiska tolkningar. Dessa baserar sej på färdigt gjorda uträknade aspekter och kan därför vara svåra att kombinera till en helhet. 

En personlig astrologis tolkning kan göras genom att träffas live, eller via skype, eller telefon. En del astrologer vill gärna
skriva ner sina tolkningar, medan andra bandar in dem till dej.

För svenska tolkningar kontakta:
Paula Parjo: www.noctiluca.fi