Suomen Ammattiastrologit ry on suomalaisten ammattiastrologien perustama yhdistys, jonka tarkoitus on tiedottaa astrologiasta yleisölle ja medialle. Yhdistyksen jäsenet antavat laadukasta astrologista palvelua asiakkailleen. Suomen Ammattiastrologit ry on ammattiastrologien etujärjestö, joka haluaa parantaa astrologien toimintaedellytyksiä Suomessa. Kollegojen kanssa voi keskustella luottamuksella ammatinharjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

YhteystiedotSuomen Ammattiastrologit ry
c/o Tarja Enoranta
Haikantie 173
35700 Vilppula

ammattiastrologit@gmail.com

Yhdistyksen johtokunta
Tarja Enoranta, puheenjohtaja
Anne Sundell, varapuheenjohtaja
Johanna Vilén, sihteeri

varajäsenet Soile Naskali (rahastonhoitaja) ja Timo Kalliokoski

TIETOSUOJASELOSTE                Päivitetty 6.6.2018
Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Suomen Ammattiastrologit ry
c/o Tarja Enoranta, Haikantie 173, 35700 Vilppula
ammattiastrologit @ gmail.com
Yhdistysrekisterinumero: 181188

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Tarja Enoranta, puheenjohtaja
040-5808290

Rekisterin nimi
Suomen Ammattiastrologit ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenyyden hoitamiseen tarvittava tietojen ylläpito, jäsenmaksujen keräämistä ja jäsenille tarjottavien palveluiden toteuttamista varten

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenen nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), jäsenmaksutiedot, liittymispäivä ja eroamispäivä, sekä jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot

Henkilötietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulkopuolelle
Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle

Oikeus tietojen tarkastukseen ja korjaamiseen
Jäsenellä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteritiedot. Jäsenellä on myös oikeus virheellisten tietojen korjaamiseen. Pyynnöt tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle tai sen hetkiselle jäsenrekisterin ylläpitäjälle

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sekä manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa että sähköisesti talletettuja tietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti ja vain niiden yhdistyksen johtokunnan jäsenten ja muiden toimihenkilöiden toimesta, joiden tehtävään se kulloinkin kuuluu